Κατέβασε ρολά μια στις τέσσερις επιχειρήσεις την 5ετία 2008-2013

«Λουκέτο» έβαλε μία στις τέσσερις επιχειρήσεις από το 2008 έως και το 2013, όπως επισημάνθηκε κατά τη γενική συνέλευση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ από το 2008 έως και το 2013, έκλεισαν 230.000 επιχειρήσεις , ενώ μόνο από τους κλάδους που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ αυτό το χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν 754.000 άνεργοι επί συνόλου 1.043.000 απωλειών στην απασχόληση.

«Η επιδείνωση των δεικτών έρχεται να μετριάσει, αν όχι να θολώσει του διθυράμβους περί ανάκαμψης, πολύ δε περισσότερο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» είπε στη διάρκεια της Γ.Σ. ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γιώργος Καββαθάς. Παράλληλα αντιπρότεινε ένα εναλλακτικό σχέδιο ανάπτυξης της οικονομίας, με βάση επιχειρηματικές μονάδες μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η επιλογή αυτής κλίμακας υπαγορεύεται από το ίδιο το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας, αλλά και από το γεγονός ότι η απασχόληση στην κλίμακα αυτή είναι μαζικότερη και περισσότερο ανθεκτική.

Αναγκαία θεωρεί η ΓΣΕΒΕΕ και την αναμόρφωση της φορολογικής πολιτικής και του ίδιου του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου.