Οπλο κατά της αδήλωτης εργασίας ο «Περσέας»

Σημαντικό όπλο στη μάχη κατά της αδήλωτης εργασίας θεωρεί το υπουργείο Εργασίας τη θεσμοθέτηση του «Λευκού Μητρώου Συνεπών Επιχειρήσεων Περσέας», που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

 

Το Μητρώο, θα καταγράφει τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και θα τις εξαιρεί από τους στοχευμένους ελέγχους των ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ θα τις επιβραβεύει με μειώσεις του μη μισθολογικού κόστους.

 

Για την ένταξη στο Μητρώο, θα λαμβάνεται υπόψη κυρίως η συστηματική συμμόρφωση με τις προβλέψεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και η έλλειψη καταγγελιών για παράβαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ιδιαίτερα ως προς τη χρήση αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

 

Για «μεταρρυθμιστική τομή υψηλού οικονομικού και πολιτικού συμβολισμού» κάνει λόγο ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και προσθέτει, ότι «με τη δημιουργία του νέου συστήματος, εγκαινιάζουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας μια νέα, θετική αντίληψη για τη σχέση πολιτείας και επιχειρηματικότητας».

 

«Το σύστημα “Περσέας”» συνεχίζει «εντοπίζει και αναδεικνύει την υγιή και συνεπή επιχειρηματικότητα, την επιχειρηματικότητα που παρουσιάζοντας υψηλά επίπεδα κοινωνικής προστιθέμενης αξίας έως σήμερα, επικρατούσε αποκλειστικά η αντίστροφη λογική, δηλαδή αυτή του εντοπισμού και της ανάδειξης των “κακών παραδειγμάτων” σε συνδυασμό με ένα αποτρεπτικό πλαίσιο κυρώσεων, όπως είναι για παράδειγμα το σύστημα “Τειρεσίας”».

 

Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, «με το στοχευμένο αναπροσανατολισμό των ελέγχων σε περιπτώσεις συστηματικής και υποτροπιάζουσας παραβατικότητας θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η μεγάλη “πληγή” της εισφοροδιαφυγής και θα ενισχυθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος».

 

«Λειτουργώντας σαν “μαγνήτης” θα αυξήσει δραστικά το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, ενώ με το στοχευμένο αναπροσανατολισμό των ελέγχων σε περιπτώσεις συστηματικής και υποτροπιάζουσας παραβατικότητας θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η μεγάλη “πληγή” της εισφοροδιαφυγής και θα ενισχυθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος» καταλήγει ο υπουργός Εργασίας.

 

Οι λεπτομερείς παράμετροι σχεδιασμού του συστήματος «Περσέας» θα προκύψουν ύστερα από μια εκτενή και συστηματική κοινωνική διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και των ελεγκτικών του πυλώνων, δηλαδή της Επιθεώρησης Εργασίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ.