Κερδίζουν έδαφος στην κρίση οι σπουδές Ψυχολογίας

Η ζήτηση για σπουδές Ψυχολογίας τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αυξάνεται εντυπωσιακά, καθώς ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη ζήτηση και για ψυχολογική στήριξη των ανθρώπων.

 

Η οικονομική κρίση αλλά και οι πολύπλοκες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας οδηγούν όλο και περισσότερους ανθρώπους στους ψυχολόγους καθώς έχουν ανάγκη από τη φροντίδα τους προκειμένου να μπορέσουν ν΄ αντιμετωπίσουν σοβαρά ζητήματα που τους αφορούν άμεσα.

 

H Ψυχολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη των ψυχικών φαινομένων και λειτουργιών του ανθρώπου, ή αλλιώς, με την έρευνα της συμπεριφοράς του ανθρώπου. Και προς αυτή την κατεύθυνση τα τμήματα Ψυχολογίας αποσκοπούν στην άρτια θεωρητική κατεύθυνση των φοιτητών στους εξής βασικούς κλάδους της ψυχολογικής επιστήμης: ψυχοφυσιολογία, νεύροψυχολογία, πειραματική, γνωστική, κοινωνική, εξελικτική και κλινική ψυχολογία.

 

Παράλληλα, δίνουν τη δυνατότητα στους υποψήφιους ψυχολόγους να καταγράψουν, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσω της εξοικείωσης και της άσκησης στους βασικούς κανόνες και μεθόδους της επιστημονικής έρευνας. Βασικός στόχος είναι εξάλλου η περαιτέρω ανάπτυξη της επιστήμης της Ψυχολογίας στο πλαίσιο των επιστημών του ανθρώπου και της κοινωνίας.

 

Οι σπουδές στην Ελλάδα περνούν από τα τέσσερα πανεπιστημιακά τμήματα (Πανεπιστημίων Αθήνας, Παντείου, Θεσ/νίκης, Κρήτης), όπου οι σπουδές είναι τετραετείς, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη διαρκούν 5 χρόνια. Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ψυχολογίας μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές και σε αντικείμενα όπως: διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός, κοινωνιολογία, διοίκηση ανθρώπινων πόρων κ.ά.

 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν σε: νοσοκομεία, ψυχιατρικά τμήματα, ερευνητικά κέντρα, ψυχιατρικές κλινικές, σε κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, θεραπευτικές κοινότητες, σχολεία, στον στρατό, σωφρονιστικά καταστήματα, στις συγκοινωνίες, οικοτροφεία, βιομηχανικές επιχειρήσεις (εργασιακοί ψυχολόγοι).

 

Στη διαφήμιση και το marketing αποκτώντας ενδεχομένως μεταπτυχιακή ειδίκευση στο αντικείμενο αυτό. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους γραφείο, συμβουλευτικό κέντρο κ.α. Στο Δημόσιο σε ψυχιατρικάτμήματα, στην πρόνοια, στην εκπαίδευση, στον αθλητισμό, στις συγκοινωνίες, στον στρατό, στην αστυνομία, γενικά σε κάθε τομέα ή δραστηριότητα της ανθρώπινης ζωής.

 

Προπτυχιακές σπουδές

 

Η διάρκεια των σπουδών μέχρι την απόκτηση του Πτυχίου -πρώτο πτυχίο στην Ψυχολογία χωρίς εξειδίκευση είναι τέσσερα χρόνια (οκτώ εξάμηνα).

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του Πτυχίου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση 180 ωρών παρακολούθησης περίπου: 160 ώρες παρακολούθησης (40 μαθήματα), n διπλωματική (10 ώρες) και n πρακτική εξάσκηση (10 ώρες).

 

Το 75%των μαθημάτων σχετίζεται άμεσα με την Ψυχολογία, ενώ το υπόλοιπο 2 5% σχετίζεται με άλλους τομείς, όπως με τη Φιλοσοφία, την Κοινωνιολογία και την Εκπαίδευση.

 

Πτυχίο – Μεταπτυχιακό

 

Πτυχίο: 4 έτη σπουδών Μεταπτυχιακό : 2-3 έτη σπουδών, καθώς και 1 τουλάχιστον 1 έτος εξάσκησης σε κάποιο κέντρο ψυχικής υγείας, σχολείο ή οργανισμό.

Σε ποιους τομείς; α. Σχολική Ψυχολογία β. Κλινική Ψυχολογία γ. Αναπτυξιακή/Γνωστική Ψυχ/γία δ. Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας λαμβάνει χώρα σε χώρους όπου παρέχονται ψυχολογικές υπηρεσίες αηό επαγγελματίες ψυχολόγους. Ως παραδείγματα τέτοιων χώρων αναφέρονται τα ψυχιατρεία ή οι ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, τα Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, σχολεία ή άλλοι εκπαιδευτικοί χώροι όπου εργάζονται σχολικοί ψυχολόγοι κ.τ.λ., ή γενικώς χώροι στους οποίους εργάζονται επαγγελματίες οι οποίοι κρίνονται από το Τμήμα ως κατάλληλοι να εποπτεύσουν την άσκηση.

Η άσκηση στους παραπάνω χώρους λαμβάνει χώρα υπό την εποπτεία του ψυχολόγου και η ολοκλήρωσή της πιστοποιείται από αυτόν. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αρχίσει από το 5ο εξάμηνο σπουδών.

Η άσκηση για τον κάθε φοιτητή πρέπει να διαρκεί 40 εργάσιμες ημέρες.
Συνιστάται η κατανομή των ημερών αυτών σε 20 εβδομάδες έτσι ώστε ο φοιτητής να αφιερώνει στην άσκησή του δύο εργάσιμες ημέρες ανά εβδομάδα.

 

Τα μαθήματα καλύπτουν όλες τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης

 

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Τμήματος Γιώργος Παναγής, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από την έναρξη λειτουργίας του το 1987 μέχρι και σήμερα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά κύτταρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρή της. Εδρεύει στο Ρέθυμνο και είναι το πρώτο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα.

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης διαρκούν οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών προφέρονται μαθήματα που καλύπτουν όλα τα ρεύματα στις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας και παρέχουν με ισόρροπο τρόπο γνώσεις των βασικών κλάδων της Ψυχολογίας. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας να αποκτά γενική εκπαίδευση στα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας (μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων), αλλά συγχρόνως και μια στοιχειώδη εμβάθυνση σε γνωστικά αντικείμενα της ιδιαίτερης προτίμησής του (μέσω επιλεγομένων μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και διπλωματικής εργασίας).

Έτσι, εκπαιδεύεται ως ψυχολόγος, ο οποίος έχει τις απαιτούμενες βάσεις για α) περαιτέρω εξειδίκευση στους διάφορους εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας και β) μεταπτυχιακές σπουδές στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας αλλά και άλλων συναφών κλάδων (όπως οι Νευροεπιστήμες, η Κοινωνιολογία κ.λπ.).

Για την πληρέστερη κατάρτιση τους οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε διάφορους φορείς (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία κ.λπ). Επίσης, το Τμήμα συνεργάζεται με άλλα αντίστοιχα Τμήματα του Εξωτερικού, δίδοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν στο πλαίσιο Προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (π.χ., Προγράμματα Erasmus, Leonardo da Vinci) να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό.

Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια μεγαλύτερης εμπλοκής των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας σε ερευνητικές δραστηριότητες, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο πεδίο της επιστήμη μας μέσω της παρακολούθησης Συνεδρίων, Ημερίδων και Συμποσίων.

 

Απασχόληση

 

Οι δυνατότητες απασχόλησης μετά την αποφοίτηση: Οι απόφοιτοι του Τμήματος μας γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ψυχολογίας του εσωτερικού και του εξωτερικού. Εχοντας αποκτήσει υψηλού επιπέδου γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες μπορούν να εργαστούν τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα, ο ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί, μετά από σχετική προκήρυξη, σε Γενικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, σε Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε φυ λακές, σε ΚΑΠΗ και Γεροντολογικά Κέντρα, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ,λπ.

Επίσης, εργασία μπορεί να βρει στον ΟΑΕΔ, σε κέντρα απεξάρτησης χρηστών, αλλά και σε ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, ο ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται ψυχολόγους εργασίας για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις εργασιακές σχέσεις κ.λπ.

 

Τι είναι η Κλινική Ψυχολογία

 

Η Κλινική Ψυχολογία είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στη στερεότυπη εικόνα του ψυχολόγου ψυχοθεραπευτή.

Το κεντρικό θέμα της Κλινικής Ψυχολογίας είναι η παρατήρηση, η επεξήγηση και η αλλαγή της αποκλίνουσας συμπεριφοράς.

Ουσιαστικά δηλαδή ο κλινικός ψυχολόγος προσπαθεί να βοηθήσει άτομα με ψυχικές διαταραχές. Η κλινική ψυχολογία είναι κυρίως εφαρμοσμένος κλάδος της ψυχολογίας (εφαρμόζει την ψυχολογική γνώση πάνω στον γενικό πληθυσμό), χωρίς όμως να αποκλείεται και μια ερευνητική καριέρα πάνω στον κλάδο αυτόν.

Συμβουλευτική Ψυχολογία

 

Η συμβουλευτική ψυχολογία έχει ως σκοπό να στηρίζει, να ενδυναμώνει και τελικά να δίνει ορισμένες λύσεις σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο ψυχικό εμπόδιο στην ζωή τους (π.χ. άγχος, πένθος, δυσπροσαρμογή σε νέο περιβάλλον, οικογενειακά προβλήματα ομαλής συμβίωσης ή ακόμη και -μη οργανικά- σεξουαλικά προβλήματα). Με τη βοήθεια του συμβουλευτικού ψυχολόγου το άτομο θα μπορέσει να αναλύσει το πρόβλημά του, να πάρει δυνάμεις για να αντιμετωπίσει αυτό που το απασχολεί, να καταφέρει να δει το εμπόδιο αυτό από κάποια άλλη οπτική γωνία και εν τέλει να ανακαλύψει μόνο του την καταλληλότερη λύση. Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία τα άτομα παίρνουν επίσης και πολύτιμα εφόδια αντιμετώπισης τέτοιου είδους ψυχικών εμποδίων, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν και στο μέλλον οε πιθανά νέα εμπόδια.

 

Πηγή: Έθνος