Κινήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση της φτώχειας

Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το υπουργείο Εργασίας προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση προγράμματος σίτισης αστέγων και οικογενειών που ζουν υπό συνθήκες ένδειας. 

 

Η διανομή των τροφίμων μέσα στο νέο χρόνο, ύψους 280.000 ευρώ από τα χρήματα του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2014, θα γίνει μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων που λειτουργούν με την ευθύνη των Δήμων ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) τους. 

“Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο θέμα στην πολιτική μας πυραμίδα. Η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα αντλήσει κονδύλια και μέσα από το νέο ΕΣΠΑ” ανέφερε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. 

Επιπλέον, σε βάθος χρόνου αναμένεται να καταβληθούν 300 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, και 1 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Φτώχειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρήματα θα διατεθούν από την περιφέρεια για φιλανθρωπικές δράσεις, την παροχή χιλιάδων τόνων τροφίμων σε ιδρύματα αλλά και τη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών. 

Στο μεταξύ, προχωρά η δημιουργία ενός Περιφερειακού Μηχανισμού για να υποστηρίξει τη δημιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, αλλά και να διαδώσει την ιδέα της κοινωνικής οικονομίας. 

Ωφελούμενοι της πράξης θα είναι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων άτομα με αναπηρία, πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικοί, αποφυλακισθέντες, νέοι άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι, αναλφάβητοι και μετανάστες.