Κοινή δράση για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» στο δήμο Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης συνεπής στους στόχους της κοινωνικής πολιτικής του αναπτύσσει ένα νέο πρόγραμμα κοινωνικής βοήθειας για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

 

Συγκεκριμένα σε συνεργασία με τις Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις PRAKSIS  και ΑΡΣΙΣ, υλοποιεί το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» που χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

 

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ενός έτους, και  στοχεύει στην άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφέςδιαβίωσης 40 ατόμων ή οικογενειών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, µέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Aποσκοπεί στην ευρύτερη και πληρέστερη αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών τους μέσω της ένταξής τους είτε στις παροχές του προγράμματος, είτε μέσω της διασύνδεσης τους με εξειδικευμένους φορείς, και στη συνέχεια στην πλήρη αυτονόμηση και  επανένταξη στον κοινωνικό ιστό 16 τουλάχιστον ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης στέγης, µέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης  και της επιστροφής στην αγορά εργασίας ή άλλης εξασφάλισης επαρκούς εισοδήματος (π.χ. σύνταξη).

 

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους του προγράμματος  είναι οι παρακάτω:

 

  • Οικονομική ενίσχυση σε σχέση με τη στέγαση, ΔΕΚΟ, διατροφή, ένδυση και υπόδηση
  • Παρακολούθηση οικονομικής διαχείρισης
  • Ψυχοκοινωνική στήριξη
  • Εργασιακή Συμβουλευτική / Προώθηση στην αγορά εργασίας
  • Επιχορηγούμενη εργασιακή επανένταξη
  • Διασύνδεση σε δίκτυο υπηρεσιών αναλόγως των αναγκών
  • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες

 

Tο συγκεκριμένο σχέδιο αναπτύσσεται συμπληρωματικά στη δράση των 8 υφιστάμενων κοινωνικών δομών του Προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» που λειτουργούν και υλοποιούνται ήδη στο Δήμο Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης PRAKSIS, προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα θεμελιώδες αίτημα και δικαίωμα όπως αυτό της ασφαλούς και αξιοπρεπούς κατοικίας ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται η εργασιακή συμβουλευτική και η προώθηση στην αγορά εργασίας. 

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr