Κομισιόν: Δημόσιος διάλογος αν τα Μνημόνια είχαν κοινωνικό αντίκτυπο

Τις γνωστές νεοαποικιοκρατικές θέσεις της περί της μη εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη μνημονιακή Ελλάδα επαναλαμβάνει  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της σε νέα ερώτηση του ευρωβουλευτή Κώστα Χρυσόγονου, με αφορμή σχετική έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

 

Κατά τα άλλα υπόσχεται “δημόσιο διάλογο”, άγνωστο ποιας μορφής, για τον κοινωνικό αντίκτυπο των μνημονίων. Ακολουθούν τα κείμενα της ερώτησης και της απάντησης.
 

 
Σε έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2014[1], με θέμα το οικονομικό πρόγραμμα, η εκτέλεση του οποίου έχει επιβληθεί στην Ελλάδα από την τρόικα με συμμετοχή κατά τα 2/3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαπιστώνεται ότι «αυτό που ξεκίνησε ως οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει μετατραπεί σε μια πρωτοφανή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών προτύπων».

Όπως επισημαίνει η έκθεση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραβιάσει την υποχρέωσή της να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα που απορρέουν από τις ιδρυτικές της Συνθήκες και το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά, επιβεβαιώνονται, εξάλλου, έμμεσα από δηλώσεις αξιωματούχων της Ένωσης, όπως του προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος είχε δηλώσει πριν από την εκλογή του, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι έγιναν λάθη και έλαβαν χώρα κοινωνικές αδικίες κατά την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης[2].

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

Προτίθεται να δρομολογήσει αλλαγές, και ποιες ακριβώς, στον τρόπο λειτουργίας της «τρόικα» ώστε να διασφαλίζεται η μη προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων, κατοχυρωμένων στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, και των δημοκρατικών αρχών, όπως έχει υποσχεθεί ο Πρόεδρός της;

 
Απάντηση:
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και το κεκτημένο της ΕΕ και δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της συνέπειας του μνημονίου συνεννόησης (ΜΣ) με το δίκαιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

 

Εντούτοις, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, κατά την εφαρμογή μέτρων στο πλαίσιο μιας τέτοιας διακυβερνητικής συμφωνίας, οι εθνικές αρχές δεν εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία. Δεδομένου ότι το ΜΣ δεν αποτελεί πράξη της ΕΕ αλλά μέσο που συμφωνήθηκε διμερώς μεταξύ της Ελλάδας και των δανειστών της, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και των διεθνών δεσμεύσεων τις οποίες έχει προσυπογράψει η ΕΕ. Επομένως, εναπόκειται στις ελληνικές εθνικές αρχές να διασφαλίσουν την τήρηση των υποχρεώσεων όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προκύπτουν από την εσωτερική νομοθεσία και τις διεθνείς δεσμεύσεις τους.

 

Μέχρι σήμερα, δεν έχει διαπιστωθεί παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη, προκύπτουσα από την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει ενός προγράμματος.
Τέλος, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συζητήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος Juncker πρότεινε, στο μέλλον, κάθε πρόγραμμα στήριξης και μεταρρύθμισης να μην υποβάλλεται σε αξιολόγηση μόνον ως προς τη δημοσιονομική βιωσιμότητά του  αλλά και ως προς τον κοινωνικό του αντίκτυπο. Ο κοινωνικός αντίκτυπος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να τεθεί σε δημόσιο διάλογο.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr