Λήγει σήμερα η προθεσμία για αλλαγές στα μηχανογραφικά

Προθεσμία έως και σήμερα έχει δώσει το υπουργείο Παιδείας στους υποψήφιους των ΑΕΙ και ΤΕΙ για να κάνουν αλλαγές  στο μηχανογραφικό που υπέβαλαν.

Οι ενδιαφερόμενοι με αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους μπορούν να ζητήσουν μόνο να διαγραφεί κάποια ή κάποιες από τις προτιμήσεις τους και όχι να αλλάξουν τη σειρά ή να προσθέσουν νέες προτιμήσεις.

Για να υλοποιηθεί η διαδικασία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας την αίτησή τους επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.

Η υπεύθυνη δήλωση αυτή θα πρέπει μέχρι και σήμερα να αποσταλεί:

  • με φαξ στον αριθμό 210-3442098
  • με courier στην διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων, Αν. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 15180, γραφείο 0082.

Μετά τη παρέλευση της σημερινής ημερομηνίας δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή στα μηχανογραφικά δελτία, η εφαρμογή θα κλειδώσει και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων.

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο θα έχουν πλέον πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr μόνο για να βλέπουν την οριστικοποιημένη μορφή του μηχανογραφικού δελτίου, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.