Μάχη αριστούχων για μία θέση στις Στρατιωτικές σχολές

Η αγωνία των υποψηφίων για ένα σίγουρο επαγγελματικό μέλλον αποτυπώθηκε και στο περσινό μηχανογραφικό δελτίο, όπου αριστούχοι όλων των επιστημονικών πεδίων επέλεξαν ως πρώτη προτίμηση Στρατιωτικές σχολές που οδηγούν στην «αγκαλιά» του Δημοσίου.

 

Ωστόσο, για ακόμη μία χρονιά, η εισαγωγή στα κορυφαία Στρατιωτικά τμήματα αποδείχθηκε πολύ δύσκολη υπόθεση, με τις βάσεις εισαγωγής να πιάνουν στην κυριολεξία «ταβάνι».

 

Στα 4 από τα 7 τμήματα που παρουσιάζουμε, οι βάσεις «άγγιξαν» το απόλυτο, ξεπερνώντας τα 19.000 μόρια, αφού οι προσφερόμενες θέσεις είναι ελάχιστες και ο ανταγωνισμός τεράστιος.

 

Προκειμένου να έχουν μια πρώτη εικόνα για το τι θα αντιμετωπίσουν οι φεπνοί υποψήφιοι των Πανελλαδικών που ενδιαφέρονται για τμήματα όπως Ιατρικό, Οικονομικό, Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) αλλά και σχολές Ικάρων και Ευελπίδων, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα περσινά ποσοστά επιτυχίας για όσους από τους αριστούχους τα δήλωσαν στην κορυφή του μηχανογραφικού δελπ’ου ξεκίνησαν από το 1,90% φτάνοντας έως το 13,06%.

Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η Σχολή Ευελπίδων (ΟΠΛΑ) όπου κατάφερε να εισαχθείτο 55,32% όσων τη δήλωσαν ως πρώτη προτίμηση.

Τεράστια ζήτηση

 

Κατά τα λοιπά, στις περσινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, όπου δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στον αριθμό των εισακτέων, καταγράφηκε άνοδος έως και 1.056 μόρια, ένδειξη της τεράστιας ζήτησης και της μεγάλης στροφής που παραmpείταl τα τελευταία χρόνια από πολλούς αριστούχους προς τις Στρατιωτικές σχολές.

 

Στο Ιατρικό (ΣΣΑΣ) οι πρώτες προτιμήσεις στις Πανελλαδικές του 2014 ανήλθαν σε 232, οι θέσεις ήταν μόλις 15 και το ποσοστό επιτυχίας έφτασε το 6,46%.

 

Το Τμήμα Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) απορρόφησε μόλις δύο φοιτητές, όταν οι πρώτες προτιμήσεις ανήλθαν σε 105.

Η Σχολή Ευελπίδων – ΣΩΜΑΤΑ επιλέχθηκε ως πρώτη προτίμηση από 153 άτομα, n βάση εισαγωγής διαμορφώθηκε στα 18.536 μόρια και το ποσοστό επιτυχίας «άγγιξε» το 10%. Πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας παρατηρήθηκαν και στο Οικονομικό (ΣΣΑΣ).

Δόθηκαν μόλις 9 θέσεις, οι υποψήφιοι που το επέλεξαν στην κορυφή του μηχανογραφικού έφτασαν τους 365 και το ποσοστό επιτυχίας έφτασε το 2,46%.

Πάντως, αρκετοί υποψήφιοι που δεν καταφέρνουν να εισαχθούν om στρατιωτική σχολή της αρεσκείας τους για λίγα μόρια, επιλέγουν είτε να συμμετάσχουν πάλι στις εξετάσεις είτε να υπαχθούν στην κατηγορία του 1 0%των θέσεων (συμπληρώνουν απλώς το μηχανογραφικό) ελπίζοντας ότι Θα εισαχθούν την επόμενη χρονιά.

 

Επισημαίνεται ότι η υψηλότερη βάση εισαγωγής παρατηρήθηκε στο Ιατρικό (ΣΣΑΣ) με 19.330, ενώ ακολούθησαν η σχολή Ικάρων Μηχανικών με 19.225 και το Οικονομικό με 19.187.

 

ΠΟΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΟ 2015

 

Σύμφωνα με πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο npos τους μαθητές και αποφοίτους σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το υπουργείο Παιδείας επισημαίνει τα εξής:

 

• Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η Στρατιωτική Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και το Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων δεν θα δεχθούν εισακτέους.

Αρα οι δύο ανωτέρω σχολές δεν θα υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του 2015. – Για τις υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ έτους 2015 θα ισχύσει το Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ17 Α’) οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα το Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr.

• Οι υποψήφιοι-ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα οε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Ειδικά τεστ κατά σχολή προτίμησης 

 

Ολοι οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ υποβάλλονται σε ψυχομετρική δοκιμασία, υγειονομική εξέταση και αθλητική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρόγραμμα της πρώτης σχολής προτίμησής τους. Οσο για τους υποψηφίους που θα διαγωνιστούν στα ειδικά μαθήματα του υπουργείου Παιδείας, θα τα δηλώσουν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους για να προγραμματιστούν αναλόγως.

Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του εξεταστικού κέντρου στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων του υπουργείου Παιδείας.

Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών Αθλητικών δοκιμασιών των ΣΣΕ – ΣΝΔ – ΣΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ – ΣΜΥ ΣΜΥΝ – ΣΤΥΑ – ΣΥΔ καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (AYE) συντάσσουν για κάθε ομάδα υποψηφίων πρακτικά ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΗ ΠΡ0ΣΕΛΘ0ΝΤΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΝΤΩΝ υποψηφίων.
Τα αποτελέσματα τοιχοκολλούνται στις εισόδους των αντίστοιχων σχολών, στις ιστοσελίδες αυτών και στα Γραφεία Ενημερώσεως ΥΕΘΑ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.

 

ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ

 

Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, είναι τα εξής:

 

■ Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί/ ές και υπο ψήφιοι/ ες ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση όταν εισαχθούν, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας.

 

■ Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.

 

■ Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.

 

■ Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.
Ηλικία:

 

(1) Οι υποψήφιοι/ ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί μετά την 1 η Ιανουαρίου 1990. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:

 

■ Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ενοπλες Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1988.

 

■ Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρω τοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές Απόφοποι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1989.

(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1991.

 

(2) Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, ε φόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη.

Οι υποψήφιοι/ ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1990 και μεταγενέστερα.

 

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ θα πρέπει:

 

■ Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία.

 

Για παράβαση των νόμων περί προστασίας της χώρας, του πολιτεύματος και της ελευθερίας των πολιτών, προσβολή της σημαίας ή του στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

■ Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρ θρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.

■ Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμία στρατιωτική σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ) και, πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε σχολής.

■ Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος/α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του/της σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του/της καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμο γής τυγχάνουν οι σχετικές διατά ξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών.

 

Πηγή: Έθνος