Μείωση καταθέσεων και χορηγήσεων το Νοέμβριο

Μείωση εμφάνισαν οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Νοέμβριο, ενώ για ακόμη ένα μήνα επιβραδύνθηκε και η πιστωτική επέκταση. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το σύνολο των καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών υποχώρησε στα 164,296 δισ. ευρώ το Νοέμβριο από 164,496 δισ. ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο.

 

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2013 καταγράφεται αύξηση των καταθέσεων κατά περίπου 3,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι εκροές καταθέσεων αυξήθηκαν το Δεκέμβριο σε σχέση με το Νοέμβριο, εξέλιξη που σχετίζεται με τις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις και σε μικρότερο βαθμό με την πολιτική αβεβαιότητα.

 

Παράλληλα, συνεχίστηκε και τον Νοέμβριο η μείωση των δανείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η καθαρή χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις τον συγκεκριμένο μήνα διαμορφώθηκε σε μόλις 6 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν αρνητική για νοικοκυριά και ελεύθερους επαγγελματίες. Αποτέλεσμα ήταν το συνολικό χρέος του ιδιωτικού τομέα να υποχωρήσει στα 212,4 δισ. ευρώ από 218,97 δισ. ευρώ που ήταν τον Νοέμβριο του 2013.

 

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -3,0% από -3,2% τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 171 εκατ. ευρώ.

 

Στις επιχειρήσεις, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -3,6%, από -3,8% τον Οκτώβριο του 2014. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε -3,3%, από -3,5% τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -8,7%, από -7,8% τον προηγούμενο μήνα.

 

Η χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων ήταν αρνητική κατά 19 εκατ. ευρώ (έναντι αρνητικής καθαρής ροής 13 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2013) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της διαμορφώθηκε στο 0,0%, από 0,1% τον προηγούμενο μήνα.

 

Τέλος, αρνητική κατά 159 εκατ. ευρώ ήταν η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Νοέμβριο του 2014, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -2,9%, από -3,0% τον προηγούμενο μήνα.