Μοντέλο διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις προτείνει φοιτητής του ΑΠΘ

Μοντέλο διαχείρισης των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, με σημαντικά οικονομικά οφέλη πρότεινε, στη διδακτορική του διατριβή, φοιτητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο οποίος βραβεύεται σήμερα από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο συγγραφέας της διατριβής, Αλέξανδρος Σταθακόπουλος, “το Μοντέλο περιλαμβάνει την ορθή οργάνωση ενός πρότυπου συστήματος διαχείρισης των Απορριμμάτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) και τη σχέση των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισής τους με την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον”.

Σύμφωνα με τον κ. Σταθακόπουλο, “κατά τη διάρκεια κατασκευής έργων, όπως και σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου, παράγονται μεγάλες ποσοτήτων απορριμμάτων που διαφοροποιούνται ως προς τη σύστασή τους και τις τελικές ποσότητές τους”.

“Έτσι”, συνεχίζει, “προκύπτει ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα, η διαχείριση και προσπάθεια ελαχιστοποίησης των Α.Ε.Κ.Κ. που αποτελούν, κατά βάρος και κατ’ όγκο, το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής ποσότητας των στερεών απορριμμάτων που καταλήγουν είτε σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), είτε σε ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης”.

Η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2008, παρήγαγε σχεδόν 7 εκατομμύρια τόνους Α.Ε.Κ.Κ. ενώ, με βάση σχετική προγενέστερη έρευνα, η Θεσσαλονίκη παράγει περίπου 15% αυτών, δηλαδή περίπου 1 εκατομμύριο τόνους.

Στη διατριβή τονίζεται ότι η ανακύκλωση των Α.Ε.Κ.Κ., μπορεί να γίνει μία επικερδής βιομηχανία, εφόσον οργανωθεί σωστά η διαχείριση των υλικών ώστε τα Α.Ε.Κ.Κ. να αξιοποιούνται, τόσο με την επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση τους όσο και με την αύξηση της χρήσης των ανακυκλωμένων υλικών. Η χρήση αυτών, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει για σχεδόν όλα τα υλικά του κατασκευαστικού κλάδου καθώς η πλειοψηφία τους μπορεί να αξιοποιηθεί.

Παράλληλα, “η αναγκαιότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος”, σύμφωνα με τον κ. Σταθακόπουλο, “καθίσταται επιτακτική και από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης των δομικών απορριμμάτων σε ακατάλληλους χώρους, καθώς, εκτός από την επιβάρυνση του οικοσυστήματος, υποβαθμίζεται σταδιακά και η ποιότητα της ανθρώπινης ζωής”.

Για να βοηθηθεί η αξιοποίηση, τόσο της ανακύκλωσης όσο και της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών, αναπτύχθηκε και ένα λογισμικό, το οποίο είναι εργαλείο ενημέρωσης, διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος που παρέχει πληθώρα πληροφοριών, συμπληρώνει το μοντέλο ως προς την επίτευξη των στόχων του και λειτουργεί ως εργαλείο κατανόησης των εργασιών διαχείρισης των Α.Ε.Κ.Κ., των στοιχείων λειτουργίας των μονάδων Α.Ε.Κ.Κ. και των σχέσεων των τελευταίων με τους φορείς.