Νέες περιπτώσεις παραβατικότητας φέρνουν στο φως οι έλεγχοι στον ΕΟΠΥΥ

Μπροστά σε νέες περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης, παράνομης χρήσης βιβλιαρίων υγείας, αλλά και καταχρηστικές χρεώσεις Ιδιωτικών Κλινικών σε ασφαλισμένους για τη νοσηλεία τους σε αυτές, βρέθηκε για μια ακόμη φορά ο EOΠΥΥ. 

Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν δύο περιπτώσεις υπερσυνταγογράφησης, προκλητής ζήτησης και παράνομης χρήσης βιβλιαρίων υγείας.

Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία ασφαλισμένης το βιβλιάριο υγείας της από άγνωστο άτομο και εκδόθηκαν 48 συνταγές, με 102 μονάδες (εμβαλάγια) ενός σκευάσματος με δραστική ουσία για χρονικό διάστημα από 1/2013 έως 1/2014. 

Η συνταγογράφηση διενεργήθηκε από 32 ιατρούς και οι συνταγές εκτελέστηκαν από 35 φαρμακεία σε περιοχές της Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού. Η ασφαλισμένη δεν ελάμβανε το σκεύασμα και δεν έπασχε από τις αναγραφόμενες στις συνταγές παθήσεις.

Στη δεύτερη περίπτωση, ασφαλισμένος- νεφροπαθής χρησιμοποιούσε περισσότερα του ενός βιβλιάρια υγείας για υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους, αλλά και άλλων φαρμάκων, οι ενδείξεις των οποίων δεν αντιστοιχούν στις παθήσεις του, για χρονικό διάστημα από 1/2013 έως 2/2014.

Οι συνταγές έχουν εκδοθεί από 15 γιατρούς της Αττικής και η διαφορά κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, σε σχέση με την αναγκαία φαρμακευτική αγωγή του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τον ιατρικό φάκελο και τον θεράποντα νεφρολόγο ιατρό, προσεγγίζει τις 148.000 ευρώ.

Ο ΕΟΠΥΥ τονίζει ότι ο έλεγχος των εμπλεκόμενων συνεχίζεται για τον καταλογισμό ευθυνών, ενώ παράλληλα διερευνά ένα σύνολο καταγγελιών ασφαλισμένων για υπερχρεώσεις κατά τη νοσηλεία τους σε Ιδιωτικές Κλινικές.

Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει, πρόσφατα «έχουν καταλογιστεί από την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) για επιστροφή σε επτά ασφαλισμένους ποσά ύψους 80.000 ευρώ για καταχρηστικές χρεώσεις σε νοσηλείες και ειδικότερα σε ΜΕΘ ιδιωτικών κλινικών».

Ο έλεγχος της παραβατικότητας και η επιβολή ποινών σε αυτούς τους λίγους, που τεκμηριωμένα παραβαίνουν τους κανόνες, διασφαλίζει το κύρος των πολλών λειτουργών της Υγείας αλλά και των παρόχων που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ, καταλήγει η ανακοίνωση του οργανισμού.