ΟΑΕΔ: Τα αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού 2014-2015

Αναρτήθηκαν σήμερα, 26/08/2014, τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων Δικαιούχων και Παρόχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2014-2015».

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την Τετάρτη, 27/08/2014, και ώρα 08:00 μέχρι την Παρασκευή, 29/08/2014, και ώρα 12:00 (μεσημβρινή).

 

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

 

Σημειώνεται πως δικαιολογητικά που ενδεχομένως συνοδεύουν την ένσταση κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι τη Δευτέρα, 01/09/2014, και ώρα 13:30.

 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ