Οδηγός για τη βαθμολόγηση των μαθητών της Β’ Λυκείου

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης και τη βαθμολόγηση των μαθημάτων της Β’ Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 έστειλε το υπουργείο Παιδείας σε όλα τα λύκεια, με την επισήμανση ότι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν την Τράπεζα Θεμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως διδακτέα και εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

 

Οι ερωτήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει να ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών στόχων, να είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας και να είναι στο πνέυμα των σχολικών εγχειριδίων.

 

Αναφορικά με τη βαθμολόγηση επισημαίνεται πως σε περίπτωση κατά την οποία ένα θέμα αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι αυτό κατανέμεται ισότιμα στις επιμέρους ερωτήσεις, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός βαθμός για κάθε μία από αυτές.

 

Ως γνωστόν, τα θέματα ορίζονται κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50% από τον καθηγητή αλλά στις οδηγίες καθορίζεται από το σύνολο των ερωτήσεων ποιες θα «βάζει» ο καθηγητής.

 

Δείτε αναλυτικά το δημοσίευμα από το Έθνος: