Παράταση ημερομηνίας ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ από τον δήμο Θεσσαλονίκης

Μετά την παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων από τις 26 Μαΐου και έως τις 26 Ιουνίου 2015, οι δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, αξιοποιώντας τις διατάξεις του Ν.4321 /2015.  

 

Η ρύθμιση συμπεριλαμβάνει όλες τις οφειλές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή από εισφορά γης σε χρήμα προς ένταξη και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών σύμφωνα με το Ν.1337/1983. Σε αυτή δύνανται να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν έπειτα από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής.

 

Η ρύθμιση γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης στο Τμήμα Ταμείου. Οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν έως και 100 δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής τους, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 20 €.

 

Οι δημότες θα πρέπει να προσέλθουν εγκαίρως προς αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτησή τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα παρακάτω τηλέφωνα του Τμήματος Ταμείου του Δήμου Θεσσαλονίκης: 2313317566 – 2313317569 – 2313317571 – 2313317568 – 2313317621 – 2313317586 – 2313317564 – 2313317561 – 2313317585.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr