Παρατείνεται έως τον Φεβρουάριο 2015, η προθεσμία για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων στους δήμους

Παρατείνεται έως τις 8 Φεβρουαρίου 2015, η προθεσμία για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στους δήμους, με ΚΥΑ του υπ. Εσωτερικών Αργ. Ντινόπουλου, του υπ. Δημοσίας Τάξης Βασ. Κικίλια, του υπ. Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελη και του υφ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ι. Ανδριανού.

Η ΚΥΑ ορίζει, ότι οι διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες εκκρεμεί αδειοδότηση ή οι φορείς στους οποίους ανήκουν, υποχρεούνται να ενημερώσουν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, τον γγ της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις εκκρεμμότητες που υπάρχουν ως προς την αδειοδότηση και να αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα και μέχρι τον Ιανουάριο 2015, έκθεση προόδου για τις γενόμενες εργασίες. Στην ΚΥΑ επισημαίνεται, ότι η νέα προθεσμία συμπίπτει με την προθεσμία που ορίζεται (Ν. 4178/2013) για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που αποτελεί και προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.