Παρατεταμένοι βανδαλισμοί στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ

Παρατεταμένοι βανδαλισμοί σημειώθηκαν την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, μεταξύ 7:00-22:00, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α, την ημέρα δηλαδή που το κτίριο δεν φυλασσόταν λόγω της αργίας. 

Περίπου 40 γραφεία παραβιάστηκαν και οι πόρτες είχαν καταστραφεί. Στα περισσότερα γραφεία είχαν ανοιχθεί ντουλάπια και το περιεχόμενό τους είχε διασκορπιστεί στο πάτωμα. Σήμερα θα αρχίσει να γίνεται συστηματική καταγραφή του υλικού που εκλάπη και αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών.

Στο Ε.Κ.Π.Α. υπάρχει τεράστιο έλλειμμα φύλαξης με συνέπεια οι κλοπές και οι βανδαλισμοί να είναι συχνό φαινόμενο. Το μείζον αυτό πρόβλημα έχουν επισημάνει με κάθε πρόσφορο μέσο οι Πρυτανικές Αρχές κατ’ επανάληψη.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δεν φυλάσσεται το Σάββατο και την Κυριακή, καθώς και τις αργίες, λόγω της έλλειψης επαρκούς προσωπικού φύλαξης. Από τον Μάρτιο του 2014 το Τμήμα έχει υποστεί διαρρήξεις και βανδαλισμούς δέκα φορές με απώλειες εξοπλισμού της τάξης των 180.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίσει κανείς το κόστος της αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών και την απώλεια πνευματικής εργασίας αποθησαυρισμένης εκεί υπό διάφορες μορφές.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι με τις διαδικασίες της διαθεσιμότητας καταργήθηκαν στο Ε.Κ.Π.Α. όλες οι θέσεις του προσωπικού φύλαξης.