Πιο γρήγορη η διαδικασία επιστροφής κλεμμένων

Μέσα σ’ έναν μήνα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του σχετικού νόμου (που ψηφίστηκε στις 10-12-14 στη Βουλή) πρέπει να έχουν επιστρέψει όλα τα κλεμμένα στο Δημόσιο, όσοι δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για σοβαρά οικονομικά αδικήματα, εάν θέλουν να «πέσουν στα μαλακά», εκμεταλλευόμενοι το σχετικό νομοθετικό κίνητρο για πολύ ηπιότερη ποινική μεταχείριση.

 

Παράλληλα η κυβέρνηση ελπίζει να αξιοποιήσει έτσι άμεσα μερικές εκατοντάδες εκατ. ευρώ.

 

Ο νεοψηφισθείς νόμος προέβλεψε τελικά την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση σε σταθερή βάση για όσους επιστρέφουν τα κλεμμένα μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή ή μέχρι την έναρξη της πρωτοβάθμιας δίκης, ενώ δεν θέλησε να δώσει την ίδια ευκαιρία και μελλοντικά σε όσους… μετανοούν έμπρακτα στη δευτεροβάθμια δίκη (δηλαδή συνήθως πολλά χρόνια μετά το οικονομικό αδίκημα).

 

Έτσι, με μεταβατικές διατάξεις δίνεται «μια κι έξω» η ευκαιρία και σε όσους σήμερα δικάζονται σε β’ βαθμό (π.χ. στη δίκη για τα εξοπλιστικά) ή έχει ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία της πρωτοβάθμιας δίκης, να «πέσουν στα μαλακά» και αυτοί, εφόσον επιστρέψουν πλήρως τη ζημιά που προκάλεσαν στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ.