Πιστώσεις 218 εκατ. στους ΟΤΑ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Συνολικές πιστώσεις ύψους 218.241.824,18 ευρώ μεταφέρονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, μετά από την έκδοση των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων.

Συγκεκριμένα οι πιστώσεις αφορούν:

  • Ποσό ύψους 103.325.259,27 ευρώ ως ενδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2015 στους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.
  • Ποσό ύψους 109.029.404,21 ευρώ, στους Δήμους της χώρας για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.
  • Ποσό ύψους 5.887.160,70 ευρώ, στις Περιφέρειες για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος.