Πλούσια η προίκα του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS/ LIAKOS GIANNIS

ΦΩΤΟ: INTIME NEWS/ LIAKOS GIANNIS

Την άμεση μεταβίβαση των δημόσιων επιχειρήσεων ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΑΚΑ και ΕΛΤΑ στη νέα Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), η οποία θα δραστηριοποιείται ως θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων), περιλαμβάνει ένα εκ των παραρτημάτων του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με το ίδιο παράρτημα, σε επόμενο διάστημα θα μεταβιβασθούν στην ΕΔΗΣ η ΕΥΑΘ, ΕΥΑΠΣ+0,87% η ΕΥΔΑΠ, ΕΥΔΑΠ-3,82% η ΕΛΒΟ, η Αττικό Μετρό, η Κτηριακές Υποδομές Α.Ε. και η ΔΕΗ, ΔΕΗ-0,68%καθώς και ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων του Δημοσίου.

Το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου αποκρατικοποιήσεων προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στη Βουλή, υποχρεώνοντας τους αρμόδιους υπουργούς να παράσχουν εξηγήσεις και διαβεβαιώσεις στους ανησυχούντες βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ (περισσότερα στη σελίδα 32).

Σε ό,τι αφορά το υπερταμείο, στο οποίο -εκτός της ΕΔΗΣ που θα συσταθεί- θα τεθούν υπό την «ομπρέλα» του, ως θυγατρικές, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η έδρα του θα είναι στην Αθήνα, η διάρκειά του 99 έτη και το μετοχικό του κεφάλαιο 40 εκατ. ευρώ.

Το υπερταμείο θα λειτουργεί με εποπτικό συμβούλιο με πενταετή θητεία, το οποίο θα διορίζει και θα εποπτεύει το διοικητικό συμβούλιο. Τρία μέλη του εποπτικού συμβουλίου θα επιλέγονται από το ελληνικό Δημόσιο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που ενεργούν από κοινού, ενώ δύο μέλη, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος, θα επιλέγονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ισχυρή πλειοψηφία, καθώς προβλέπεται η θετική ψήφος τουλάχιστον τεσσάρων μελών. Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε έως επτά μέλη που εκλέγονται για τετραετή θητεία με απόφαση του εποπτικού συμβουλίου, το οποίο διορίζει τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο. Ο υπουργός Οικονομικών παρέχει εντός δεκαημέρου «απλή γνώμη» επί των επιλογών του εποπτικού συμβουλίου.

Ο τρόπος διαχείρισης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η εταιρεία (υπερταμείο) και οι άμεσες θυγατρικές της (εξαιρουμένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) μπορούν να μετέρχονται όλες τις μεθόδους που κρίνονται κατάλληλες προκειμένου κατά τρόπο επαγγελματικό να διαχειρίζονται, να διατηρούν, να αυξάνουν την αξία και να αξιοποιούν τα περιουσιακά τους στοιχεία και να επιτυγχάνουν τον σκοπό τους.

Προκειμένου να προβούν σε ιδιωτικοποίηση περιουσιακών τους στοιχείων, η εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της (πάλι εξαιρουμένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) μπορούν να προβαίνουν ενδεικτικά στην πώλησή τους, τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί αυτών ή την εισφορά των τελευταίων σε ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) και στη συνεπακόλουθη πώληση των σχετικών μετοχών σε τρίτους.

Επίσης, η εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της (εξαιρουμένων των ΤΧΣ και ΤΑΙΠΕΔ) μπορούν επιπλέον να προβαίνουν στη μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων, την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ή αξιοποίησής τους, την ανάθεση της διαχείρισής τους, τη σύσταση επί αυτών οποιουδήποτε πραγματικού η προσωπικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων οριζόντιας ιδιοκτησίας και επικαρπίας επί δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης.

Το 50% των κερδών του υπερταμείου θα αποδίδεται στο Δημόσιο για την αποπληρωμή του χρέους και τα υπόλοιπα για επενδύσεις (του υπερταμείου).

Έξι ΔΕΚΟ σε τροχιά ιδιωτικοποίησης

Πολυνομοσχέδιο: Στη νέα Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών μεταβιβάζονται Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΟΣΕ

Σε τροχιά ιδιωτικοποίησης μπαίνουν για μία ακόμα φορά τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα οποία φαίνεται να «νοικοκυρεύουν» τα οικονομικά τους και παρά τη μείωση εσόδων, λόγω και των capital controls, έχουν περιορίσει σημαντικά τις ζημιές τους.

Τη νέα προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων αναμένεται να ξεκινήσει η ΕΔΗΣ με τη διερεύνηση της αγοράς προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ενδιαφέρον για τον καθολικό φορέα ταχυδρομικών υπηρεσιών της χώρας μας έχει αναζωπυρωθεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την εξαγορά της εταιρείας, τότε ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα.

Θα είναι η τρίτη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των ΕΛΤΑ, καθώς οι δύο προηγούμενες δεν τελεσφόρησαν.

Το στοιχείο που μπορεί να κάνει ελκυστική την πώληση των ΕΛΤΑ είναι η «προίκα» που δόθηκε με νόμο στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και αφορά την εκτέλεση της καθολικής υπηρεσίας μέχρι το 2028.

Επισημαίνεται ότι η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην απελευθέρωση του κλιμακίου βάρους των 50 γρ. από 01/01/2013, καθώς το τμήμα της αγοράς που άνοιξε στον ανταγωνισμό αντιστοιχεί σε υψηλό ποσοστό των ταχυδρομικών εσόδων των ΕΛΤΑ. Παράλληλα η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μειώνει σημαντικά την αλληλογραφία, η οποία αντιπροσωπεύει το 70% των εσόδων τους.

Σημαντική επιπλέον απειλή για τα έσοδα των ΕΛΤΑ αποτελεί και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που εφαρμόζεται στον δημόσιο τομέα, όπως για παράδειγμα η αποκλειστικά πλέον ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέσω του διαδικτύου, ενώ σημαντικό ρόλο στη μείωση των ζημιών έπαιξε ο περιορισμός στις δαπάνες προσωπικού.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της ΕΔΗΣ θα βρεθεί η εξυγίανση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, δεδομένου ότι εδώ και περίπου μία πενταετία, από τότε που ήταν υπουργός Μεταφορών ο Δημήτρης Ρέππας, κανένα σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών του, που στόχο είχε την επιβίωση του οργανισμού, δεν έχει εφαρμοστεί. Η οικονομική κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας βρίσκεται σήμερα σε τραγικό σημείο, με αποτέλεσμα δύο από τα πέντε αμαξοστάσια της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες) σε Πειραιά και Ελληνικό να έχουν ξεμείνει από καύσιμα. Ο στόλος των ΟΣΥ είναι τόσο απαρχαιωμένος και η ικανότητα της εταιρείας να προμηθεύεται ανταλλακτικά τόσο περιορισμένη, που απλώς τα οχήματά της δεν επαρκούσαν για την εκτέλεση του συνόλου των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Σε καθημερινή βάση υπολογίζεται ότι στους δρόμους βγαίνουν περίπου 1.050 με 1.070 λεωφορεία, ενώ άλλα 1.100 είναι στα αμαξοστάσια. Από αυτά που βρίσκονται ακινητοποιημένα στα αμαξοστάσια, περίπου το 50% δεν έχει ελαστικά. Το υπουργείο Υποδομών θα κληθεί να προχωρήσει στη συγχώνευση των Διευθύνσεων Πληροφορικής, Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών και Προμηθειών των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ. Παράλληλα προβλέπεται η αναβάθμιση και ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των συγκοινωνιακών φορέων υπό τον ΟΑΣΑ. Επίσης, το σχέδιο προβλέπει τον εξορθολογισμό στις προμήθειες των εταιρειών μέσα από τη δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι οι ΣΤΑΣΥ για πρώτη φορά ύστερα από δύο χρόνια θα εμφανίσουν ζημιογόνο χρήση και σημαντική μείωση της επιβατικής κίνησης. Συνολικά, οι εταιρείες του ΟΑΣΑ (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ) υπολογίζεται ότι κατέγραψαν για το 2015 ζημίες 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 30 εκατ. αναλογούν στις ΣΤΑΣΥ, οι οποίες τα δύο προηγούμενα έτη (2013-14) ήταν κερδοφόρες. Αντίστοιχα τα 70 εκατ. ευρώ αφορούν ζημίες της ΟΣΥ, η οποία το 2014 παρουσίασε ζημίες 40 εκατ. ευρώ.

Tέλος, στον ΕΔΗΣ περνά και ο ΟΣΕ με τις θυγατρικές του ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ, ο οποίος -έπειτα από τρεις διαδοχικές χρονιές με θετικό πρόσημο στα λειτουργικά αποτελέσματά του- έκλεισε το 2014 με αρνητικό πρόσημο εξαιτίας της μεταφοράς των εσόδων από την ενοικίαση τροχαίου υλικού στο ελληνικό Δημόσιο.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΟΣΕ ανήλθε στα 39,6 εκατ. το 2014, έναντι 39,5 εκατ. το 2013, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερός, αν και τα έσοδα από τα τέλη υποδομής, που αποτελούν την κύρια δραστηριότητα του ΟΣΕ, αυξήθηκαν κατά 2,8 εκατ. ευρώ ή 14%, λόγω αύξησης αριθμού δρομολογίων ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Οι ζημιές χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 526,9 εκατ., αυξημένες κατά 5,92% έναντι του 2013. Σε σχέση με το αρνητικό αποτέλεσμα της χρήσης, αυτό επιβαρύνεται από υψηλές αποσβέσεις και χρηματοοικονομικά έξοδα. Στόχος είναι η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός του Ομίλου σε οικονομικό, θεσμικό και λειτουργικό επίπεδο.

Πηγή: Ναυτεμπορική