Ποιοι θα φορολογούνται με 13% και ποιοι με 33%

Χρήσιμες διευκρινίσεις για τον τρόπο φορολόγησης αγροτών, ασκούμενων δικηγόρων, αλλά και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση έδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. 

Απαντώντας σε πλήθος ερωτήσεων που είχε δεχθεί το υπουργείο Οικονομικών από φορείς των αγροτών, αλλά και από ασκούμενους δικηγόρους που ήθελαν να υποβάλουν τροποιητικές δηλώσεις, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου έδωσε χρήσιμες κατευθύνσεις τόσο για τη φορολόγηση των αγροτών όσο και για το καθεστώς των ασκούμενων δικηγόρων, αλλά και των σπουδαστών. 

Οι αγρότες 

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της κ. Σαββαΐδου τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή 13% υπό την προϋπόθεση ότι τα πωλούμενα προϊόντα παράγονται αποκλειστικά από τον πωλητή τους-παραγωγό και δεν έχουν υποστεί μεταποίηση (στην έννοια της μεταποίησης δε συμπεριλαμβάνεται η απλή συσκευασία).

Στην περίπτωση ωστόσο που ο παραγωγός των παραπάνω προϊόντων πωλεί (λιανικώς ή χονδρικώς), παράλληλα με τα δικά του, και προϊόντα που έχει προμηθευτεί από άλλους παραγωγούς, τότε θεωρείται ότι ασκείται παράλληλα επιχειρηματική εμπορική δραστηριότητα και για τα έσοδα αυτά (δηλαδή για τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση προϊόντων τρίτων, και μόνο για αυτά) εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 26% – 33% (ανάλογα τα κέρδη). 

Οι ασκούμενοι δικηγόροι 

Αναφορικά με τους ασκούμενους δικηγόρους η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου ξεκαθάρισε πως οι παρεχόμενες από τους αυτούς υπηρεσίες προσιδιάζουν με αυτές από εξαρτημένη εργασία και ως εκ τούτου αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί. 

Όπως ξεκαθάρισε οι ασκούμενοι δικηγόροι, καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης, την οποία πραγματοποιούν σε δικηγορικά γραφεία ή σε άλλους δικηγόρους ή σε νομικά τμήματα επιχειρήσεων ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Οργανισμούς και γενικά σε νομικά τμήματα των δημοσίων υπηρεσιών, βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανωτέρω, οι οποίοι ορίζουν τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών τους. Ακόμη, οι ασκούμενοι δικηγόροι λαμβάνουν κατά το διάστημα της άσκησής τους αμοιβή, η οποία τους χορηγείται περιοδικά (συνήθως κάθε μήνα) για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Έτσι, οι αμοιβές που λαμβάνουν οι ασκούμενοι δικηγόροι φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων. 
 

Οι σπουδαστές 

Αλλά και για τους σπουδαστές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αναφέρει πως θα πρέπει να φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων. Αυτό διότι έχουν ανάλογη εργασιακή σχέση και περιοδικότητα ως προς την καταβολή της αμοιβής τους με εκείνη των ασκούμενων δικηγόρων. Σημειώνεται πως πρόκειται κυρίως για σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα είτε σε υπηρεσίες του Δημοσίου είτε σε επιχειρήσεις και οι οποίοι τελούν επίσης υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται.