Προσλήψεις γιατρού και διοικητικού για το κέντρο υποδοχής αστέγων

Ένας γιατρός και ένας διοικητικός υπάλληλος σχεδιάζεται να προσληφθούν για τη στελέχωση του ανοιχτού κέντρου υποδοχής αστέγων του δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο δημιουργήθηκε μέσω του προγράμματος “Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας” στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

 

Όσοι ενδιαφέρονται για τη θέση του διοικητικού υπαλλήλου θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 25 του μήνα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από όσους ενδιαφέρονται για τη θέση του γιατρού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό “Έντυπο ΦΙ” και να την καταθέσουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση Praksis, Αρκαδιουπόλεως 1, γωνία Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. 54632, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στην υπεύθυνη του προγράμματος “Άρσις – Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο δήμο Θεσσαλονίκης”, υπόψη Στεφανίας Πανταζή.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων, καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων στις ιστοσελίδες του δήμου θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr), της Praksis (www.praksis.gr), της Άρσις (www.arsis.gr) και του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).