Πρόστιμα για τη μη χορήγηση του φθηνότερου

Υψηλά πρόστιμα, από 50% έως 100% της λιανικής τιμής του σκευάσματος, θα πληρώνουν οι φαρμακοποιοί που δεν θα χορηγούν στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ το φθηνότερο γενόσημο.

 

Σε περίπτωση υποτροπής θα υπάρχει προσωρινός αποκλεισμός του φαρμακείου από εκτέλεση συνταγών του Οργανισμού για έναν έως έξι μήνες, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Υγείας.

 

Με τη συγκεκριμένη διάταξη ορίζεται η υποχρέωση των φαρμακοποιών να διαθέτουν απόθεμα φθηνότερου φαρμάκου για κάθε δραστική ουσία που συνταγογραφείται για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και να τους ενημερώνουν για την ύπαρξη του συγκεκριμένου φαρμάκου.

 

Μόνο με συναίνεση

Για τη συμμόρφωσή τους στην εν λόγω υποχρέωση ορίζονται κυρώσεις, ενώ προσδιορίζεται σαφώς και η διαδικασία ρητής συναίνεσης των ασφαλισμένων σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν ακριβότερο φάρμακο.

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4025 του 2011, οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ως απόθεμα και να χορηγούν το φαρμακευτικό προϊόν με τη χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία από τα φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

 

Κατά την εκτέλεση της συνταγής ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στον ασφαλισμένο το φάρμακο με τη χαμηλότερη τιμή και το ποσοστό συμμετοχής που αντιστοιχεί σε αυτό. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει το πιο ακριβό, πληρώνει τη διαφορά.

 

Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής πρέπει να υπογράψει σε ειδικό χώρο στη συνταγή ότι επιθυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο, ενώ η επιλογή του καταχωρίζεται στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

 

Ο ΕΟΠΥΥ θα ελέγχει κάθε μήνα τα δεδομένα εκτέλεσης των συνταγών κάθε φαρμακοποιού για τη διαπίστωση παραβάσεων.