Πρωταθλητής στη διαύγεια ο δήμος Καλαμαριάς

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΥ

Πανελλαδική έρευνα με θέμα την έγκαιρη προβολή των αποφάσεων στο πρόγραμμα  Διαύγεια, πραγματοποιήθηκε  σε όλους τους κρατικούς Οργανισμούς, (υπουργεία, δήμους, νομικά  πρόσωπα κλπ.). Η έρευνα ανέδειξε  ότι ο Δήμος Καλαμαριάς , είναι  ένας εκ των τριών Οργανισμών σε όλη την Ελλάδα, ο οποίος  παρέχει ζωντανή ενημέρωση στους πολίτες, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του.

Συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις του Δήμου Καλαμαριάς  που αναρτώνται  στη Διαύγεια, συνδέονται με την πορεία του προϋπολογισμού, και εξασφαλίζεται  η αποφυγή λαθών, ενώ παράλληλα  ελέγχεται  ο Δήμος  στα ποσά που δαπανά σε ότι αφορά τις προμήθειες, και το κόστος κάθε έργου.

Αυτό αποτελεί  σημαντικό βήμα για τη Διαφάνεια στη Διοίκηση του Δήμου και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες για λεπτομερή  και στοχευμένη παρακολούθηση  των αποφάσεων και πράξεων της Διοίκησης.