Σε ποιες τιμές αγόρασε η ΕΚΤ τα ελληνικά κρατικά ομόλογά;

Το μυστήριο επιχειρεί να λύσει εσχάτως η αξιωματική αντιπολίευση, αλλά ακόμη περιμένει…απάντηση. Μαζί κι εμείς, ανυπομονούμε για την απάντηση που θα δώσουν οι αρμόδιες αρχές στην ΕΕ. 

 

Με ερώτησή του προς τον Μάριο Ντράγκι, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης  θέτει το θέμα των ελληνικών κρατικών ομολόγων που κατέχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα κέρδη των οποίων, σύμφωνα με αποφάσεις του Eurogroup, θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, μέσω των κρατών- μελών της Ευρωζώνης.

 

Συνεχίζοντας την ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπενθυμίζει στον Πρόεδρο της ΕΚΤ, ότι «τόσο η ΕΚΤ, μέσω του προγράμματος SMP, όσο και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης, απέκτησαν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα σε τιμές υποπολλαπλάσιες της ονομαστικής τους αξίας», του ζητά να τον πληροφορήσει σχετικά με τις αξίες των «ελληνικών κρατικών ομολόγων που αγοράστηκαν από το Ευρωσύστημα (ΕΚΤ & Εθν.ΚΤ) την περίοδο 2009-2013», καθώς επίσης, «ποια ήταν η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας αυτών, για κάθε κρατικό ομόλογα που κατείχαν».

Καταλήγοντας στην ερώτησή του ο Δ.Παπαδημούλης, ρωτά τον Μάριο Ντράγκι αναφορικά με τα κέρδη που έχουν αποκομίσει «οι Εθνικές Κ.Τ και η ΕΚΤ από την κατοχή ελληνικών κρατικών ομολόγων» και πόσα από αυτά έχουν μεταφερθεί στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, για να δοθούν στην Ελλάδα, και πόσα έχουν διατηρήσει η ΕΚΤ και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες.

 

Ακολουθεί  η πλήρης ερώτηση:

 

Με τις αποφάσεις του Eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου 2012, της 27ης Νοεμβρίου 2012 και της 13ης Δεκεμβρίου 2012, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης δεσμεύονται να μεταφέρουν στον ειδικό λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του ελληνικού δημόσιου χρέους, τα κέρδη που δημιουργούν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που κατέχουν οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (ΕθΚΤ), καθώς επίσης, τα κέρδη που αποκόμισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και έχει διανείμει στους μετόχους της (SMPs και ANFAs). 

 

Με δεδομένο ότι, τόσο η ΕΚΤ, μέσω του προγράμματος SMP, όσο και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης, απέκτησαν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα σε τιμές υποπολλαπλάσιες της ονομαστικής τους αξίας, ερωτάται ο Πρόεδρος της ΕΚΤ:

 

Ποια είναι η αξία των ελληνικών κρατικών ομολόγων που αγοράστηκαν από το Ευρωσύστημα (ΕΚΤ & Εθν.ΚΤ) την περίοδο 2009-2013 και ποιες ήταν, ακριβώς, οι τιμές κτήσεις, κατά μέσο όρο;

 

Ποια είναι τα κέρδη που έχουν αποκομίσει οι Εθνικές Κ.Τ και η ΕΚΤ από την κατοχή ελληνικών κρατικών ομολόγων, πόσα από αυτά μεταφέρθηκαν στα κράτη -μέλη της Ευρωζώνης και πόσα διατήρησε η ΕΚΤ και οι Εθνικές Κ.Τ; 

 

Συγκεκριμένα, ποια ήταν η διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας αυτών για κάθε κρατικό ομόλογα που κατείχαν; 

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr