Συγκροτείται ειδική επιτροπή για το χρέος

ΦΩΤΟ: SOOC/ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ: SOOC/ΑΡΧΕΙΟΥ

Τη συγκρότηση επιτροπής για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους αποφάσισε, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, η επιτροπή, η οποία θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς το ΚΥΣΟΙΠ, θα αναλάβει την προετοιμασία των επικείμενων συζητήσεων για το δημόσιο χρέος, αξιολογώντας τυχόν προτάσεις από ερευνητικά κέντρα, ειδικούς επιστήμονες και άλλους φορείς.
Την ίδια στιγμή, το κυβερνητικό συμβούλιο κάλεσε την Τράπεζα της Ελλάδας, ΕΛΛ+0,33% το ΤΧΣ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών τη σύνταξη και την υποβολή έκθεσης για τα αποτελέσματα της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών και για την αξιολόγηση της γενικότερης πορείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα.

Τέλος, το ΚΥΣΟΙΠ οριστικοποίησε το πλαίσιο των κυβερνητικών θέσεων σχετικά με την ίδρυση του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας, βάσει των οποίων θα διεξαχθούν οι συζητήσεις με τους θεσμούς κατά τις προσεχείς ημέρες. Το Ταμείο, το οποίο θα συσταθεί στις αρχές του 2016, θα εδρεύει στην Ελλάδα, την διαχείρισή του θα έχουν οι ελληνικές αρχές και θα λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο περί ανωνύμων εταιρειών, έχοντας ως μοναδικό μέτοχο το ελληνικό δημόσιο.