Συμφωνία συνεργασίας του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και του ΠΑΜΑΚ

ΦΩΤΟ:ΑΡΧΕΙΟΥ

ΦΩΤΟ:ΑΡΧΕΙΟΥ

Η δημιουργία Ανοικτού Πανεπιστημίου σε θεματικές κοινού ενδιαφέροντος, η εκδοτική συνεργασία και οι έρευνες σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, περιλαμβάνονται μεταξύ των κοινών δράσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, το οποίο για πρώτη φορά προχώρησε σε συνεργασία με ΑΕΙ της χώρας.

Ειδικότερα, χθες Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, ομότ. καθηγητής Ιωάννης Χασιώτης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασύνδεσης σε κοινές ενέργειες, το κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων, αλλά και την ανάγκη δημιουργίας ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και παραγωγικής πνευματικής και επιστημονικής συνεργασίας, υπέγραψαν ειδικό σύμφωνο μεταξύ των δύο φορέων, στους χώρους του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.

Στο πλαίσιο του ίδιου συμφώνου συνεργασίας εμπίπτει και η δημιουργία Ανοικτού Πανεπιστημίου σε θεματικές κοινού ενδιαφέροντος, η εκδοτική συνεργασία -με την ανάθεση στον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου εκδόσεων του Μουσείου- και οι έρευνες σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης σχετικά με το επίπεδο γνώσης των μαθητών, των σπουδαστών και των φοιτητών της ελληνικής ιστορίας και ειδικότερα της ιστορίας της Μακεδονίας.

Ήδη, όπως επισημάνθηκε, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει πρωτοχρονιάτικο εικαστικό εργαστήριο για παιδιά 7-12 ετών, με θέμα «Δημιουργίες μικρών και μεγάλων ζωγράφων για το 12ήμερο», καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, Τμήμα Προγραμμάτων και διά βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Κατά την τελετή της υπογραφής, -στην οποία παρέστησαν ο Γραμματέας του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, δημοσιογράφος Χρίστος Ζαφείρης, ο Διευθυντής του Μουσείου, Βασίλειος Νικόλτσιος και η επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σταυρούλα Μαυρογένη-, ο Πρόεδρος του ΙΜΜΑ, ομότ. καθηγητής Ιωάννης Χασιώτης, ανακοίνωσε στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη, την πρόθεσή του να δωρίσει μεγάλο τμήμα της προσωπικής του βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο, για την καλύτερη αξιοποίηση του σημαντικού αρχειακού της υλικού από τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.