ΣτΕ: Συνταγματική η παρακράτηση στα εισοδήματα των καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με μία σειρά νέων αποφάσεών της (2148-2150/2015 και 2089-2091/2015) έκρινε ότι είναι συνταγματική, νόμιμη και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) η παρακράτηση υπέρ των ΑΕΙ και ΤΕΙ που γίνεται από τα εισοδήματα των ελευθερίων επαγγελμάτων και των ερευνητικών προγραμμάτων των καθηγητών Πανεπιστημίων, κ.λπ.

 

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου απέρριψε τις προσφυγές 75 καθηγητών των ΑΕΙ και των ΤΕΙ και αναλυτικότερα απέρριψε τους ισχυρισμούς καθηγητών της Νομικής Σχολής και της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του τμήματος της Οδοντιατρικής του Εθνικού Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

 

Οι καθηγητές ζητούσαν να ακυρωθούν υπουργικές αποφάσεις του Ιανουαρίου 2002 και του Φεβρουαρίου 2002 που προβλέπουν ότι επί των ακαθάριστων αμοιβών των μελών (διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με πλήρη απασχόληση) των ΑΕΙ από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή από ερευνητικά προγράμματα ή ερευνητικά ινστιτούτα θα υπάρχει παρακράτηση από 10% έως 15% υπέρ ειδικού λογαριασμού των ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ειδικός Λογαριασμός για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος).

 

Ακόμη,κρίθηκε ότι η εν λόγω παρακράτηση δεν έχει φορολογικό χαρακτήρα,καθώς τα ποσά που παρακρατούνται διατίθενται υπέρ των Ιδρυμάτων για την κάλυψη δαπανών απαραίτητων για τις ανάγκες έργων (εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, κ.λπ.) και την παροχή υπηρεσιών (επιστημονικών, κ.λπ.).

 

Επίσης, κρίθηκε ότι η επίμαχη παρακράτηση δεν είναι αντίθετη σε καμία συνταγματική διάταξη, όπως είναι το άρθρα 5 περί οικονομικής ελευθερίας, 43 που προβλέπει τις προϋποθέσεις έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων, 78 περί φορολογίας, κ.λπ. και απέρριψε ως αβάσιμους όλους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς των καθηγητών.

 

Εξάλλου, κρίθηκε ότι η εν λόγω παρακράτηση δεν προσκρούει στις διατάξεις της Ε.Σ.Δ.Α. που αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας, κ.λπ. και απέρριψαν ως απαράδεκτο τον ισχυρισμό των καθηγητών.