Στο 62% η χρήση παράνομου software στην Ελλάδα

Παρά τους ενδοιασμούς για θέματα ασφαλείας και κακόβουλα λογισμικά, εισβολές από χάκερ και απώλειες δεδομένων, οι χρήστες στη χώρα μας  χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό στα PC τους σε ποσοστό 62%.

Αυτά και άλλα ευρήματα που δημοσιεύονται στην Παγκόσμια Έρευνα Λογισμικού BSA, υπογραμμίζουν την ανάγκη για αποτελεσματικές πρακτικές διαχείρισης λογισμικού, ιδιαίτερα στο χώρο των επιχειρήσεων, όπως σημειώνει η BSA.

 

Η Παγκόσμια Έρευνα Λογισμικού BSA διεξάγεται κάθε δύο χρόνια για την BSA από την IDC, η οποία φέτος απευθύνθηκε σε χρήστες υπολογιστών σε 34 αγορές, συμπεριλαμβανομένων περίπου 22.000 ιδιωτών και εργαζομένων χρηστών PC και περισσότερων από 2.000 στελέχη πληροφορικής.

 

Σύμφωνα με το e-pcmag.gr, μεταξύ των ευρημάτων της έρευνας αναφέρονται και τα εξής στοιχεία:

 

Ο ρυθμός με τον οποίο το λογισμικό PC είχε εγκατασταθεί χωρίς την κατάλληλη αδειοδότηση στην Ελλάδα ήταν 62% το 2013, 1% ποσοστιαία μεταβολή περισσότερο από το 2011. Η εμπορική αξία του εν λόγω παράνομου λογισμικού ανέρχεται σε 220 εκατομμύρια δολάρια.

 

Ο κύριος λόγος που οι χρήστες υπολογιστών σε όλο τον κόσμο επιλέγουν την μη χρήση παράνομου λογισμικού είναι η αποφυγή απειλών κατά τους ασφάλειας από κακόβουλα λογισμικά. Μεταξύ των κινδύνων που συνδέονται με το παράνομο λογισμικό, το 64 % των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο αναφέρουν την  μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από χάκερς ως κορυφαία ανησυχία, και 59% την απώλεια δεδομένων.

Διαχειριστές IT σε όλο τον κόσμο εκφράζουν εύλογες ανησυχίες ότι τα παράνομα λογισμικά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, τους λιγότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι είναι σίγουροι ότι το λογισμικό τους εταιρείας τους έχει την κατάλληλη άδεια χρήσης.

 

Μόνο το 35% των εταιρειών παγκοσμίως έχουν σαφή πολιτική που απαιτεί  χρήση λογισμικού με κατάλληλη άδεια χρήσης.

 

Ο παγκόσμιος ρυθμός με τον οποίο λογισμικό PC είχε εγκατασταθεί χωρίς την κατάλληλη αδειοδότηση αυξήθηκε από 42 % το 2011, σε 43 % το 2013, καθώς οι αναδυόμενες οικονομίες, όπου η χωρίς άδεια χρήση λογισμικού είναι πιο διαδεδομένη εξακολούθησαν να αντιπροσωπεύουν μια αυξανόμενη πλειοψηφία των συνολικών υπολογιστών.

 

Η εμπορική αξία του παράνομου εγκατεστημένου λογισμικού PC ανήλθε σε 62.700.000.000 δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2013.

 

 

 Πηγή:e-pcmag.gr