Συνεργασία ΕΕΘ με το Ελληνορωσικό Επιμελητηρίο

Οι διοικήσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) και του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, σε μια προσπάθεια να δώσουν πνοή στο διμερές εμπόριο.

 

Σύμφωνα με το μνημόνιο το Ελληνορωσικό επιμελητήριο θα ενημερώνει εγκαίρως και θα υποστηρίζει τεχνικά το ΕΕΘ, ώστε το τελευταίο, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των πρεσβειών των δυο χωρών αλλά και του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, να στηρίζει την ανάπτυξη των αμοιβαίων οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η παροχή πληροφοριών, συμβουλών, γνωμοδοτήσεων, μελετών και εκθέσεων επί της ρωσικής ή της ελληνικής αγοράς και της οικονομίας, η διαμεσολάβηση για τη σύναψη σχέσεων μεταξύ προσώπων, επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων οικονομικών κύκλων των δύο χωρών και η υποστήριξη των οικονομικών συμφερόντων των συμμετεχόντων στις ελληνορωσικές οικονομικές σχέσεις ενώπιον των ελληνικών και ρωσικών κυβερνητικών υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή άλλων οργανισμών των δύο χωρών.

 

Παράλληλα, το μνημόνιο προβλέπει τη διοργάνωση κλαδικών και μεικτών επιχειρηματικών αποστολών, συμμετοχών σε εκθέσεις, σεμιναρίων και συνεδρίων στη Ρωσία και την Ελλάδα.

 

Επίσης, το ΕΕΘ θα ενημερώνει τα μέλη του για τα αποτελέσματα των ενεργειών του, ενώ θα αξιολογεί τις προτεινόμενες από το Ελληνο – Ρωσικό Επιμελητήριο πρωτοβουλίες και θα αποφασίζει για την θεσμική του συμμετοχή σε αυτήν.