Τα “Δάνεια της Αγγλίας”

Το πρώτο δάνειο των 800.000 λιρών το χορήγησε η αγγλική τράπεζα Richard με ετήσιο επιτόκιο 59% και υποθήκη τα εθνικά κτήματα. Δεν είναι τυπογραφικό λάθος το 59%, είναι πραγματικότητα.

 

Το δε πραγματικό ποσό που έφτασε στα ταμεία της κυβέρνησης ήταν 472.000 λίρες επειδή αφαιρέθηκαν οι πρώτοι τόκοι, οι μεσιτείες και οι προμήθειες κάθε είδους και τα οδοιπορικά αυτών που πήγαν για να υπογράψουν (σας θυμίζουν τίποτε αυτά που συνέβησαν τότε;)

 

Το δεύτερο δάνειο των 2.000.000 λιρών με ετήσιο επιτόκιο 55% και με υποθήκη τα εθνικά κτήματα πάλι, είχε και αυτό ιδιαίτερους (;) όρους.

 

Το επιτόκιο του πρώτου χρόνου προεισπράχθηκε, πληρώθηκαν οι άγγλοι μεσίτες και χρηματιστές και αγοράστηκαν υποχρεωτικά από τους δανειστές δύο παλαιά πλοία σε πολύ υψηλές τιμές…. Ετσι έφτασαν στην Ελλάδα μόνο 80.000 λίρες. Το συνολικό χρέος έφτασε τις 2.800.000 λίρες με 59% και 55% επιτόκιο, η Ελλάδα εισέπραξε 550.000 λίρες περίπου και ο Τρκούπης 60 χρόνια περίπου μετά αναφώνησε “δυστυχώς επτωχεύσαμεν”. Είχε να πληρώνει ακόμη τα “΄δάνεια της Αγγλίας”.

 

Αρχές του 1825 χρεώθηκε η κυβέρνηση κι ένα ακόμη δάνειο 2.000.000 λιρών από Άγγλους με 55% ετήσιο τόκο, κι αυτόν προκαταβολικά εισπραγμένο για ένα χρόνο με νέα υποθήκη. Απ αυτά, μόνο 80.000 λίρες καθαρά έφτασε να πάρει η κυβέρνηση στα χέρια της, κι αυτές με χίλια βάσανα και ένα δύο πλοία. Τα υπόλοιπα φαγώθηκαν από τους εγγλέζους μεσίτες και χρηματιστές , προτού καν φτάσουν στην Ελλάδα.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr