Τα σχέδια της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας για την καταπολέμηση της φτώχειας

Το σχέδιο της «Περιφερειακής Στρατηγικής προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», παρουσίασε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

 

Τα δυο σχέδια εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των αρχών της «Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020», που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπει τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ώστε να δίνουν έμφαση στο κρίσιμο ζήτημα της κοινωνικής συνοχής.

 

«Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2014-2020, το οποίο έχει λάβει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη από το Δεκέμβριο 2014, έχουμε προβλέψει ειδικό Άξονα Προτεραιότητας για την κοινωνική συνοχή, τον Άξονα 9, με προϋπολογισμό 179 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προχωρήσαμε συντονισμένα και έγκαιρα στην εκπόνηση της ‘Περιφερειακής Στρατηγικής’, που αφορά στην εξ’ ολοκλήρου προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της καταπολέμησης της φτώχειας και της καταπολέμησης κάθε μορφής διακρίσεων», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

 

Το σχέδιο «Περιφερειακής Στρατηγικής προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ολοκληρώθηκε και ετέθη σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, στην οποία ανταποκρίθηκαν δήμοι, ιερές μητροπόλεις, φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωνικού χαρακτήρα κτλ., με αποτέλεσμα πλέον να έχει διαμορφωθεί το τελικό κείμενο.

 

Στόχος του σχεδίου είναι να ανακουφίσει και να υποστηρίξει τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και κυρίως τους πλέον ευάλωτους στη φτώχεια, τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 

Αναλύοντας τις προτεινόμενες παρεμβάσεις της στρατηγικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «καλύπτουν προτεραιότητες πολιτικής όπως είναι η πρόσβαση σε βασικά αγαθά, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, η πρόσβαση στην κατάρτιση και στην απασχόληση».

 

Στο σχέδιο γίνεται λεπτομερής καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τη φτώχεια στην Κεντρική Μακεδονία, ιεραρχούνται οι ανάγκες συγκεκριμένων παρεμβάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο και κοινωνική ομάδα και προσδιορίζονται οι στόχοι, αλλά και ο σχεδιασμός, τα μέτρα και τα χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξή τους.

 

Ακολούθως ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε το Επιχειρησιακό Σχέδιο δράσης της ΠΚΜ ειδικά για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

 

«Η αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, αποτελεί βασική πολιτική μας προτεραιότητα, όπως αντίστοιχα αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνική ένταξη και η ισότιμη μεταχείριση των ομάδων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες συνιστούν ιδιαίτερη πρόκληση. Μία πρόκληση στην οποία οφείλουμε να ανταπεξέλθουμε, δεδομένου ότι η εξασφάλιση τόσο της αρμονικής συνύπαρξης εντός του ευρύτερου κοινωνικού ιστού, με όρους δικαιοσύνης και δημοκρατίας, όσο και του σεβασμού της προσωπικότητας, είναι απόλυτες προϋποθέσεις για την κοινωνική συνοχή και την πρόοδο. Μια από τις πιο περιθωριοποιημένες κοινωνικά ομάδες στην Ευρώπη και την Ελλάδα είναι ακόμα και σήμερα οι Ρομά. Προαπαιτούμενο για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση παρεμβάσεων για τους Ρομά, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 είναι η εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής σε επίπεδο Περιφέρειας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μία από τις τέσσερις Περιφέρειες της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση οικογενειών Ρομά, που διαθέτει πλέον εξειδικευμένο σχέδιο παρεμβάσεων για την υποστήριξή τους», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΠΚΜ περιλαμβάνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των οικισμών Ρομά στην Κεντρική Μακεδονία, αποτύπωση και ιεράρχηση των σημαντικότερων προβλημάτων και αναγκών ανά οικισμό και προτεινόμενη μεθοδολογία αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις που συνάδουν πλήρως με το πλαίσιο της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής.

 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκλήρωσε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης της, το έθεσε σε διαβούλευση και πλέον έχει διαμορφωθεί το τελικό κείμενο.

 

«Συζητάμε για δύο θέματα, αλλά ουσιαστικά για ένα στόχο: την άμεση ενεργοποίηση του σχεδιασμού μας για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, οι οποίοι χρειάζονται και απαιτούν πρόσβαση σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, πρόσβαση στην απασχόληση, κοινωνική ένταξη με ίσες ευκαιρίες συμμετοχής, κατάρτιση και εξειδίκευση, κοινωνική αλληλεγγύη. Σήμερα εκπληρώνουμε δύο προϋποθέσεις, που ανοίγουν το δρόμο για την εξειδίκευση και τη χρηματοδότηση κοινωνικών παρεμβάσεων, που έχουν ανάγκη οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού της Περιφέρειάς μας: άνεργοι, άτομα με αναπηρία, άστεγοι, συμπολίτες μας που βιώνουν τη φτώχεια, συνάνθρωποί μας που θέλουν με αξιοπρέπεια να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θέλει να δώσει απαντήσεις σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. Απαντήσεις πειστικές, ρεαλιστικές και αποτελεσματικές, που έχουν το στοιχείο της ελπίδας. Της ελπίδας πως δεν είναι η σημερινή κατάσταση ο κανόνας. Της ελπίδας ότι θα καταφέρουμε συλλογικά, με πράξεις και δράσεις, να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για την άρση των κοινωνικών αδικιών, για τη φροντίδα των αδύναμων, για τη δίκαιη αντιμετώπιση όλων των συμπολιτών μας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr