ΤΕΕ/ΤΚΜ: Άμεση παρέμβαση του πρωθυπουργού για το θέμα του Μετρό Θεσσαλονίκης

Την άμεση παρέμβαση του πρωθυπουργού για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου του Μετρό Θεσσαλονίκης αλλά και την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος των Ελλήνων μηχανικών, ζητά η διοικούσα επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), με επιστολή της προς τον Αλέξη Τσίπρα.

 

Σε ό,τι αφορά το έργο του Μετρό, στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα απλό τεχνικό έργο, για το οποίο δεν απαιτούνται πρωτότυπες λύσεις παρά μόνο η πολιτική βούληση για να προχωρήσει. Όπως επισημαίνεται, το έργο του Μετρό έχει πλέον μεταβληθεί σε τροχοπέδη για όλες τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές δραστηριότητες των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

 

“Η μη λήψη έγκαιρα αποφάσεων, οδηγεί μονοσήμαντα στη διακοπή του έργου για άγνωστο χρόνο και με άγνωστες συνέπειες. Οι επιστημονικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς της πόλης αλλά και οι αιρετοί της άρχοντες έχουμε τεκμηριώσει την ανάγκη να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο, έχουμε καταθέσει προτάσεις και πλέον ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας γιατί κάθε κωλυσιεργία στην παρούσα φάση θα οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις” υπογραμμίζεται στην επιστολή.

 

Σχετικά με το ασφαλιστικό των μηχανικών επισημαίνεται ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εν μία νυκτί, επιβολή υποχρεωτικής ανόδου ασφαλιστικής κατηγορίας ανά τρία έτη, χωρίς να προηγηθεί αναλογιστική μελέτη και χωρίς να υφίσταται ανάγκη κάλυψης κάποιας ταμειακής απαίτησης.

 

Ως αποτέλεσμα, η σημερινή κατάσταση του ΤΣΜΕΔΕ χαρακτηρίζεται από 1)την αυξανόμενη τάση μη έγγραφής νέων μελών, 2)την εντεινόμενη πίεση για διαγραφή των μελών, σε συνδυασμό με την αδυναμία καταβολής των εισφορών, 3)το άσχημο οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον το οποίο οδηγεί σε συνταξιοδότηση πολλούς μηχανικούς και μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις, τόσο το Επιμελητήριο, όσο και τον ασφαλιστικό φορέα των μηχανικών, 4)την επικείμενη, περαιτέρω ενοποίηση του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ με τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ και 5)το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων και τις οφειλές του κράτους από την τριμερή χρηματοδότηση,

 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η ίδρυση ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης και η αυτόνομη πορεία του ΤΣΜΕΔΕ, αποτελεί τη μόνη βιώσιμη και ρεαλιστική λύση για όλον τον τεχνικό κόσμο. Ωστόσο, είναι ορατός ο κίνδυνος, εάν σήμερα δεν ληφθούν μέτρα ανακούφισης, το ΤΣΜΕΔΕ να μετεξελιχθεί μεν, αλλά να μην υπάρχει ικανός αριθμητικά και υγιής οικονομικά, πληθυσμός μελών που θα στηρίξει το ταμείο στη νέα του μορφή.

 

Με αυτό το σκεπτικό πρέπει να προχωρήσουν άμεσα ορισμένα ζητήματα όπως:

 

-Η αναστολή των διατάξεων που επιβάλουν παράλογες αυξήσεις των εισφορών (Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15)

 

-Η διαγραφή των ασφαλιστικών οφειλών για τον κλάδο υγείας των μηχανικών για το χρονικό διάστημα που δεν ήταν ασφαλιστικά ενήμεροι και δεν είχαν πρόσβαση στις αντίστοιχες παροχές. Δεν είναι δυνατό σήμερα να ζητείται να πληρωθούν εισφορές για παροχές που δεν δόθηκαν, και μάλιστα προσαυξημένες.

 

-Η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης οφειλής τους, με άμεση θεώρηση των ατομικών ασφαλιστικών βιβλιαρίων υγείας και παράλληλη ανεξαρτητοποίησή του από τους λοιπούς κλάδους της ασφάλισης.

 

-Η μείωση του ποσού για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ ,που σήμερα ανέρχεται σε 80€ /μήνα στα επίπεδα της εισφοράς που καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ (περίπου 40€ /μήνα), για τις ίδιες παροχές.

 

– άμεση λειτουργία του Κλάδου Ειδικών Παροχών του νόμου 3518 / 2006-, με βάση τον κανονισμό και το βασικό σενάριο της αναλογιστικής μελέτης που έχουν κατατεθεί στο εποπτεύον υπουργείο. Η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ να αποτελεί πόρο του συγκεκριμένου κλάδου, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για τους άνεργους μηχανικούς.

 

-Η ευελιξία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών με θέσπιση ενός κατώτατου ορίου υποχρεωτικής καταβολής και την αποπληρωμή του υπολοίπου εντός του ιδίου έτους, χωρίς πρόσθετα τέλη, με την προϋπόθεση ότι στο τέλος του έτους έχει καταβληθεί η συνολική ασφαλιστική υποχρέωση του ασφαλισμένου.

 

-Η μη αποστολή Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ προς το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών), τουλάχιστον για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών συναδέλφων, που έχουν δημιουργηθεί κατά τα έτη της οικονομικής κρίσης, 2010 ως και σήμερα.

 

-Η επιστροφή του αποθεματικού του Ταμείου που κλάπηκε με το PSI

 

-Η τήρηση της νομιμότητας με την καταβολή 743 εκατ. που οφείλει το κράτος στο Ταμείο από την τριμερή χρηματοδότηση.(ν.2084/92).

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr