Τέσσερα χρόνια για μία σύνταξη

Στην εποχή του Ίντερνετ οι συντάξεις εξακολουθούν να εγκρίνονται από τα Ταμεία με αλληλογραφία μέσω ταχυδρομείου.

 

Η καθυστέρηση στην καταβολή συντάξεων κατά μέσο όρο είναι δύο χρόνια ενώ υπάρχουν Ταμεία όπου η καθυστέρηση φθάνει και τα 4 χρόνια. Το πρόβλημα, που αποτελεί εφιάλτη για χιλιάδες υποψήφιους συνταξιούχους, αποδίδεται στη μεγάλη έλλειψη προσωπικού στα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία η αλληλογραφία σε περίπτωση διαδοχικής σύνταξης εξακολουθεί να γίνεται ακόμη με βάση τον παραδοσιακό τρόπο ανταλλαγής επιστολών μέσω ταχυδρομείου.

 

Οι συντάξεις που η απόδοσή τους καθυστερεί ανέρχονται στο ΙΚΑ σε 37.000. Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) καθώς η αναμονή μπορεί να φθάσει τα τέσσερα χρόνια. Στη χειρότερη μοίρα βρίσκονται όμως οι υπάλληλοι εμπορικών καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) και οι δημόσιοι υπάλληλοι με διαδοχική ασφάλιση (ΤΕΑΔΥ). Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι αυξάνονται συνεχώς οι εν αναμονή δικαιούχοι. Οι αιτήσεις στο Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων έφθασαν τις 50.000 ενώ παγωμένες είναι 12.000 αιτήσεις.

 

Πάντως το ΙΚΑ υπόσχεται ότι μέχρι το 2015 οι συντάξεις θα καταβάλλονται εντός τριμήνου.

 

Πηγή: Τα Νέα