Τη μείωση στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος εξετάζει η ΔΕΗ

Τη δυνατότητα μειώσεων των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος εξετάζει η διοίκηση της ΔΕΗ, με τη συνδρομή εξωτερικού οίκου, καθώς το θέμα θέτουν επιτακτικά οι μεγάλοι πελάτες της Επιχείρησης, αναμένοντας τα οφέλη από τη συνεχιζόμενη μείωση των καυσίμων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) αλλά και τη θετική επίπτωση από τις αλλαγές στη χονδρική αγορά.

Η διοίκηση της ΔΕΗ έχει ήδη αναθέσει το έργο της επίπτωσης των παραπάνω παραμέτρων στο κόστος της σε ανεξάρτητο οίκο και αναμένει τα αποτελέσματα σε ένα μήνα περίπου, με σκοπό να μετακυλίσει πράγματι το όποιο όφελος προκύψει στην κατανάλωση, πλην όμως της βιομηχανίας υψηλής και μέσης τάσης, με το σκεπτικό ότι στις δύο αυτές κατηγορίες πελατών προσφέρει ήδη εκπτώσεις.

Περιορισμένα περιθώρια

Παρά τη σημαντική μείωση της τιμής του πετρελαίου και την αναμενόμενη, εξίσου σημαντική, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους μείωση της τιμής του φυσικού αερίου, αλλά και την εξοικονόμηση περίπου 150 εκατ. ευρώ συνολικά από τις αλλαγές στη χονδρεμπορική αγορά, πεποίθηση της διοίκησης της ΔΕΗ είναι ότι δεν δημιουργούνται περιθώρια σημαντικών μειώσεων.

Οπως εξηγούν αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ στην «Κ», θα πρέπει να συνυπολογιστεί το πρόσθετο κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας για τα έτη 2012 και 2013, που έχει προσδιοριστεί από τη ΡΑΕ σε 350 εκατ. ευρώ και με βάση τη νομοθεσία, η ΔΕΗ θα πρέπει να ανακτήσει, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Στη ζυγαριά βάζουν τα ίδια στελέχη της ΔΕΗ και το αυξημένο κόστος για CO2, αλλά και το αυξημένο, όπως υποστηρίζουν κόστος, του λιγνίτη. Με αυτό το σκεπτικό προϊδεάζουν για περιορισμένα περιθώρια μειώσεων.

Την ίδια στιγμή, ο κλάδος της βιομηχανίας επαναφέρει στη συζήτηση το θέμα του κόστους για τον προσδιορισμό των τιμολογίων, αμφισβητώντας τις αποφάσεις των δύο έκτακτων γενικών συνελεύσεων της ΔΕΗ, Φεβρουαρίου και Δεκεμβρίου 2014.

Η ΕΒΙΚΕΝ απέστειλε χθες επιστολή προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Αρθούρο Ζερβό, την οποία κοινοποίησε και στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και ΠΕΚΑ, όπως και στη ΡΑΕ, ζητώντας τη δυνατότητα διαπραγματεύσεων με τους πελάτες υψηλής και μέσης τάσης εξατομικευμένων τιμολογίων που να αντανακλούν το πραγματικό κόστος. Η ΕΒΙΚΕΝ προτείνει να ζητήσει η ΔΕΗ τη συνδρομή ανεξάρτητου φορέα για την εκπόνηση μελέτης με τελικό έλεγχο από τη ΡΑΕ, προκειμένου να υπολογιστεί με αντικειμενικό τρόπο η θετική επίπτωση στο κόστος της αφενός των ρυθμιστικών μέτρων που έλαβε η ΡΑΕ, αφετέρου των συνεχιζόμενων σοβαρών μειώσεων τιμών των εισαγόμενων καυσίμων φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών.

Σε διαπραγματεύσεις

Με βάση τα συμπεράσματα της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, η ΔΕΗ θα πρέπει να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με κάθε έναν από τους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες υψηλής και μέσης τάσης κατά τις οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το ιδιαίτερο ατομικό προφίλ κατανάλωσης κάθε πελάτη.

Η ΕΒΙΚΕΝ θέτει, επίσης, θέμα μείωσης των συντελεστών ΕΦΚ φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές, καθώς και μειωμένες επιβαρύνσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και ΑΠΕ, προκειμένου η βιομηχανία να αποκτήσει ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας και να μπορέσει να επιβιώσει και να αναπτυχθεί.

Κατά την ΕΒΙΚΕΝ, η αναμενόμενη γενική συνέλευση της ΔΕΗ δεν θα πρέπει να εγκρίνει τα τιμολόγια των βιομηχανικών πελατών, ακυρώνοντας τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, αλλά η μόνη απόφαση που θα μπορούσε να ληφθεί από τους μετόχους της Επιχείρησης είναι η έγκριση των στοιχείων κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, στη βάση αδιάβλητης, αντικειμενικής και τεκμηριωμένης μελέτης, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση των διαπραγματεύσεων με τους πελάτες της.

 

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή