Βροχή μετεωριτών στην Κίνα

Μάρτυρες της κορύφωσης μίας βροχής μετεωριτών έγιναν αστρονόμοι και απλοί παρατηρητές του ουρανού στην Κίνα.

Η συγκεκριμένη βροχή διαττόντων αστέρων, γνωστή ως «Geminid meteor shower» ή «Διδυμίδες», είναι ορατή κάθε χρόνο από τις αρχές μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου και οφείλει το όνομά της στον αστερισμό των Διδύμων, όπου βρίσκεται το ακτινοβόλο σημείο της.
Αποτελεί δε μία από τις πιο σημαντικές βροχές μετεώρων που δεν οφείλονται σε κάποιον κομήτη, καθώς πηγή της θεωρείται ο αστεροειδής 3.200 Φαέθων.

Τα μετέωρα κινούνται σχετικά αργά ενώ το μέγιστο της βροχής παρατηρείται στις 13/14 Δεκεμβρίου, όταν σε σκοτεινούς ουρανούς μπορούν να γίνουν ορατοί μέχρι και 100 με 120 διάττοντες την ώρα.

Η πρώτη αναφορά των Διδυμίδων έγινε το 1862.