Χυτά Μαυροράχης: Εργολάβος καταγγέλλει περιβαλλοντικό έγκλημα

Νερό στον μύλο της αντιπαράθεσης με τη διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ) ρίχνει και πάλι ο ανάδοχος του έργου στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, αναφορικά με τις δύο νέες κυψέλες που κατασκευάζονται για την απόθεση των σκουπιδιών της Θεσσαλονίκης, μετά τον κορεσμό των δύο πρώτων.

 

Με νέα ανακοίνωση της, η ανάδοχος κατασκευάστρια εταιρεία “Μακεδόνικες Γραμμές ΑΤΕ”, που υλοποιεί το έργο της κατασκευής και στεγανοποίησης των κυψελών 3 και 4 του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν και ότι αν συνεχιστεί η απόθεση σκουπιδιών, η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα μεγάλο οικολογικό έγκλημα.

Η πρώτη παρέμβαση του αναδόχου περί ακατάλληλης μελέτης για τις νέες κυψέλες, που όπως ανέφερε θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στο περιβάλλον, είχε γίνει πριν από τα Χριστούγεννα, με αποτέλεσμα να υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση.

Παρ’ όλα αυτά η διοίκηση ενέκρινε τις εργασίες και έδωσε το πράσινο φως για να ανοίξει η τρίτη κυψέλη και να αρχίσει η απόθεση των απορριμμάτων.

Ο ανάδοχος επιμένει συγκεκριμένα πως υπάρχουν σοβαρές αστοχίες στη μελέτη του έργου που το καθιστούν ακατάλληλο και καταγγέλλει ότι ο ΦΟΔΣΑ “προχώρησε, πριν αυτό ολοκληρωθεί, στη διοικητική παραλαβή προς χρήση τμήματος της κυψέλης 3 και την άμεση έναρξη απόθεσης απορριμμάτων”.

Υποστηρίζει ακόμη ότι υπάρχουν αστοχίες στο έργο, έπειτα και από μελέτες επιστημόνων και του ΤΈΕ/ΤΚΜ, που εγκυμονούν κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Μάλιστα σημειώνει ότι “στο πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης που παραδόθηκε στους συμβαλλόμενους (ανάδοχος και ΦΟΔΣΑ) στις 16 Δεκεμβρίου του 2014 υπογραμμίζεται ότι οι αστοχίες οφείλονται στον λανθασμένο σχεδιασμό του έργου της οριστικής εγκεκριμένης μελέτης και όχι σε ακραία καιρικά φαινόμενα”.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του αναδόχου του έργου, ο ΦΟΔΣΑ απέρριψε τη δήλωση διακοπής της κατασκευάστριας εταιρείας και ξεκίνησε να εναποθέτει σκουπίδια στη βάση της κυψέλης 3, ενώ την ίδια ώρα έδωσε εντολή για συνέχιση των εργασιών στην κυψέλη 4 εφαρμόζοντας την οριστική μελέτη.

 

“Είναι ηθικό, για λόγους δημόσιας υγείας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος, να τοποθετούνται απορρίμματα στον πυθμένα της κυψέλης 3, όταν επιβεβαιώνεται από τον τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας (Τεχνικό Επιμελητήριο) ότι ο σχεδιασμός των κυψελών είναι εσφαλμένος;”, ρωτά μεταξύ άλλων η εταιρεία και προειδοποιεί ότι δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δημιουργηθούν προβλήματα από τη χρήση των νέων κυψελών.

Τονίζεται ακόμη ότι σε περίπτωση που το κόστος ολοκλήρωσης του έργου με βάση τα νέα δεδομένα καθιστά απαγορευτική τη συνέχιση της υπόψη εργολαβίας, η εταιρεία δεν θα προβάλει καμία οικονομική απαίτηση για τη λύση της σύμβασης με τον ΦΟΔΣΑ πέραν της αποζημίωσης των εργασιών και υλικών του έργου, αλλά και των απαιτήσεων της που ήδη εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

 

Πηγή: Εφημερίδα Μακεδονία