ΕΜΠ: Το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να λειτουργήσει

Αδυναμία αντιμετώπισης των θεμάτων της καθημερινότητας διαπιστώνει η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μετά τη δραματική μείωση των διοικητικών υπαλλήλων σε 260 από 878.

 

Η μείωση των διοικητικών κατά 70% λόγω κυρίως του μέτρου της διαθεσιμότητας αλλά και των συνταξιοδοτήσεων έχει προκαλέσει -σύμφωνα με τη Σύγκλητο- δισεπίλυτα προβλήματα στο ΕΜΠ. «Η όποια καθυστέρηση αφενός πλήττει καθοριστικά τη δυνατότητα λειτουργίας του Ιδρύματος, ιδιαίτερα μετά και την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των νεοεισαγόμενων φοιτητών, αφετέρου παρατείνει το αίσθημα αβεβαιότητας των εργαζομένων που συμπληρώνουν πλέον 15 μήνες σε καθεστώς διαθεσιμότητας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

 

Υπενθυμίζει μάλιστα ότι «η έκθεση αξιολόγησης που εκπονήθηκε από το υπουργείο Παιδείας τον Αύγουστο του 2014 ανέδειξε τη σημαντική διοικητική υποστελέχωση του ΕΜΠ ιδιαίτερα, αλλά και των άλλων πανεπιστημίων γενικότερα».

 

Η Σύγκλητος ζητά την άμεση υλοποίηση της θέσης που διατυπώθηκε σε πρόσφατες συναντήσεις από την πλευρά του υπουργείου για άμεση ανάκληση/τροποποίηση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, ώστε να δοθεί τέλος στο καθεστώς διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του ΕΜΠ και να αποκατασταθεί η δυνατότητα λειτουργίας του.