Ξεκινά τον Απρίλιο η νέα καλλιεργητική περίοδος του δημοτικού λαχανόκηπου

O Δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει την συνεργασία του με την Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ για το Δημοτικό Λαχανόκηπο, μέσω του χρηματοδοτούμενου από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης».

 

Στις δύο προηγούμενες καλλιεργητικές περιόδους εξυπηρετήθηκαν 50 οικογένειες και μεμονωμένα άτομα, κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, παράγοντας κατά μέσο όρο 2 τόνους προϊόντων το μήνα, από το Μάιο έως το Δεκέμβριο του 2014, με αποτέλεσμα την κάλυψη μεγάλου μέρους των διατροφικών τους αναγκών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο που ξεκινά τον Απρίλιο μπορούν να καταθέτουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Οι αιτούντες μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της ΑΡΣΙΣ (Πτολεμαίων 35 και Συγγρού, 2ος όροφος). Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων δημιουργήθηκε και η online φόρμα συμπλήρωσης της αίτησης, η οποία είναι διαθέσιμη στο diktyodomwnthess.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά κατά τις ώρες 9:00 – 17:00, στα τηλέφωνα 6932476752 και 2310256150.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να κατατεθούν με την αίτηση είναι:

 

1. Φωτοτυπία ταυτότητας

2. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει)

3. Εκκαθαριστικό Σημείωμα (Ε1 του 2014)

4. Δήλωση ακίνητης περιουσίας (Ε9 του 2014)

5. Μισθωτήριο οικίας (αν υπάρχει)

6. Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr