Ολα τα μέτρα που προβλέπονται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο

Αργησαν αλλά τα…κατάφεραν οι μεταφραστές του υπουργείου Οικονομικών να μας χαρίσουν ένα νέο άρλεκιν -το νέο Μνημόνιο- για να διαβάζουμε τις γιορτάρες μέρες και να τσιμπιόμαστε αν ζούμε εφιάλτη ή είναι η αλήθεια. Πρόκειται για τη συμφωνία κυβέρνησης και τρόικας τον περασμένο Απρίλιο που προβλέπει νέα μέτρα σε βάρος των υπερφορολογημένων και υπερχρεωμένων Ελληνίδων και Ελλήνων.

Στο κείμενο περιγράφονται οι γνωστές υποχρεώσεις της κυβέρνησης. Αρχίζει με την επιστολή που έστειλε στους δανειστές στην οποία αναφέρονται σε αδρές γραμμές οι προθέσεις της:

 

«Δημοσιονομική πολιτική. Σαν προαπαιτούμενη δράση αναθεωρούμε τα όρια δαπανών για να κλειδώσουμε την χαμηλότερη από την προβλεπόμενη δαπάνη του 2013 και 2 υλοποιούμε πολιτικές για να διασφαλίσουμε την επίτευξη πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 1,5 τοις εκατό του ΑΕΠ για το 2014.

 

Δεσμευόμαστε να υιοθετήσουμε πολιτικές συνεπείς με ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2015. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2015 θα συμφωνηθεί με τους ΕΕ/EKT/ΔΝΤ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014. Επίσης κάνουμε βήματα για να περιορίσουμε τους δημοσιονομικούς κινδύνους από τους τομείς της ενέργειας και της υγείας

 

Δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε εγκρίνει νομοθεσία για έναν νέο φόρο ακίνητης περιουσίας και έχουμε περεταίρω μεταρρυθμίσει τους κώδικες φορολογίας εισοδήματος και φορολογικών διαδικασιών. Σαν προαπαιτούμενη δράση έχουμε υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση της αυτονομίας και την βελτίωση των εργασιών της διοίκησης εσόδων. Μεταρρυθμίζουμε την δημόσια διοίκηση και θα προλάβουμε τους στόχους για τις συμφωνηθείσες αποχωρήσεις και την κινητικότητα. Έχουμε κάνει βήματα για να εξορθολογήσουμε τις διαδικασίες πληρωμών και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους περεταίρω συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 

Χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η ποιοτική αξιολόγηση στοιχείων του ενεργητικού και τα τεστ αντοχής αποκάλυψαν την ανάγκη για περεταίρω ενδυνάμωση του τραπεζικού κεφαλαίου και επιτάχυνση της διαδικασίας επιδιόρθωσης των ισολογισμών των τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα. Για το λόγο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος απαίτησε από τις τράπεζες να αυξήσουν τα κεφάλαια όπως προσδιορίστηκαν από τα τεστ αντοχής μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014, διατηρώντας το απόθεμα του ΤΧΣ σαν διασφάλιση. Όλες οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν με επιτυχία κεφαλαιακές αυξήσεις. Επιταχύνουμε, σαν υψηλή προτεραιότητα, τις μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια αδυναμίας πληρωμής των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και ενδυναμώνουμε την τραπεζική εποπτεία.

 

Ενισχυτικές προς την ανάπτυξη διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Με πρωτοβουλία μας και σε πλήρη συμφωνία με τους ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ, έχουμε υιοθετήσει τις βασικές συστάσεις του ΟΟΣΑ για την κατάργηση των ρυθμιστικών περιορισμών στον ανταγωνισμό σε τέσσερις τομείς. Σαν προαπαιτούμενη δράση έχουμε επίσης υλοποιήσει διάφορες δράσεις για την υποστήριξη του προγράμματος ιδιωτικοποίησης και έχουμε μειώσει εμπροσθοβαρώς την φορολογική επιβάρυνση της εργασίας. Επιπρόσθετες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν μέτρα για το άνοιγμα των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, την βελτίωση του ανταγωνισμού στον τομέα της ενέργειας, την ελάφρυνση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων και την βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr