Τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα»

Τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» δεν έχουν τελειωμό από τους κυβερνώντες, όταν ο ΟΑΕΔ με την προχθεσινή Έκθεσή του ανακοίνωσε τους εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του για τον Μάρτιο 2020, με 5.000 παραπάνω μακροχρόνια ανέργους από τον Φεβρουάριο 2020.

Εξάλλου, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τις φορολογικές και ασφαλιστικές διευκολύνσεις των επιχειρήσεων προκειμένου να αποτραπούν απολύσεις, τον Μάρτιο 2020 είχαμε 55.307 περισσότερους ανέργους από τον Μάρτιο 2019.

Τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης, που έχουν εξαγγείλει, δεν δίνουν λύση στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις, τη μείωση του εισοδήματος και τα νέα αδιέξοδα που καλούνται να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα…