«Θεσσαλονίκη Ανοιχτή πόλη»: «Οχι στην αυθαιρεσία του δημάρχου Μπουτάρη»

Την αυθαιρεσία του δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη σχετικά με την άρνησή του να επαναπροσλάβει εργαζόμενους παρά τις δικαστικές αποφάσεις καταγγέλλει η δημοτική παράταξη «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ», η οποία ζητεί να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης σε έκτακτη συνεδρίαση για  τους παρακάτω ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους:

 

Επειδή

1) την Τετάρτη 17/12/2014, η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της παρέπεμψε  στο ΔΣΘ την 7850/15.12.2014 απόφαση του Δημάρχου να ασκήσει έφεση κατά της 3115/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , κατά πέντε εργαζομένων στην Κοινοφελή Επιχείρηση Τεχνών και Αθλητισμού (ΚΕΤΑ), με την οποία αναγνωρίστηκαν οι  συμβάσεις τους ως αορίστου χρόνου, αγνοώντας αντίθετη  σχετική απόφαση του ΔΣΘ και περιφρονώντας το Δημοτικό Συμβούλιο ως το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο.

 

2) η Οικονομική Επιτροπή κατά την παραπάνω συνεδρίαση  παρέπεμψε  στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν θα ασκήσει ή όχι  αναίρεση κατά της  τελεσίδικης 2190/2014 αντίστοιχης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που δικαίωσε και αυτή άλλον εργαζόμενο του Δήμου στην ίδια επιχείρηση.

 

3) το ΔΣΘ με σχετικές  αποφάσεις του έκρινε ότι η παροχή της εργασίας των συμβασιούχων –εναγόντων είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την κανονική λειτουργία του Δήμου, αφού πρόκειται για άτομα που από τη δεκαετία του 1990 κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες

 

4) το παραπάνω θέμα είναι ιδιαίτερης σοβαρότητας καθώς άπτεται  της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

 

ΖΗΤΟΥΜΕ

 

Για την αποκατάσταση της Δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου και το σεβασμό των αποφάσεων του ΔΣΘ,

 

Την έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε

 

Α. να επιβεβαιώσει  ότι εμμένει στις αρχικές αποφάσεις του ότι δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα κατά των συμβασιούχων οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του Δήμου, όπως επανειλημμένα έχει αποφανθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δικαιοσύνη

 

Β. να αποφασίσει ότι θα προσβάλει με κάθε νόμιμο τρόπο την  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που ακύρωσε την  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Γ. να καταδικάσει τη μονομερή και αυθαίρετη 7850/2014  απόφαση του Δημάρχου να ασκηθεί έφεση κατά της 3115/2014 απόφασης που δικαίωσε τους εργαζόμενους και  να παραιτηθεί από το δικόγραφο της  σχετικής έφεσης

 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης  έχει  πρωταρχική υποχρέωση  να  λειτουργεί ως πρώτος μεταξύ ίσων και όχι ως  «δήμαρχος αφέντης», να υπερασπίζεται τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  κα να μη λειτουργεί ως διεκπεραιωτής της ανάλγητης  μνημονιακής πολιτικής της συγκυβέρνησης. Και όλα αυτά μάλιστα τη στιγμή που ήδη διώκονται πειθαρχικά  δημοτικοί σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, επειδή εφάρμοσαν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και υπερασπίστηκαν το δικαίωμα στην εργασία και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

 

Τμήμα Ειδήσεων Radio1d.gr